SESJA IX: Płatności bezstykowe: technologia i praktyka, wyzwania i efekty


PATRONI HONOROWI:

ZBP
Związek Banków Polskich

VISA

PARTNERZY SESJI:

ASEC
ASEC

MCX

MCX

TI

B&M


PATRONI MEDIALNI:

Bankier

CBPI

Gazeta bankowa

KartyOnLine.pl


PRNEWS

NBS

PRELEGENCI

Olga Bieguńska - radca prawny specjalizujšcy się w prawie własnoœci intelektualnej i prawie nowych technologii. Pracę zawodowš rozpoczęła w 2000 r. w kancelarii prawnej Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy, należšcej do jednej z największych międzynarodowych sieci kancelarii prawnych, gdzie zajmowała się praktykš w zakresie własnoœci intelektualnej i technologii informatycznych, w tym w zakresie ochrony danych osobowych. Brała udział w ciekawych, nowatorskich projektach prowadzonych dla firm międzynarodowych i ich polskich spółek. W 2007 r. przez kilka miesięcy zastępowała głównego prawnika spółki Trader Media East Limited w Paryżu, gdzie m.in. koordynowała obsługę prawnš spółek holdingu oraz przygotowywała umowy w zakresie technologii informatycznych dla polskiego Centrum Kompetencyjnego. Od 2008 r. prowadzi własnš działalnoœć, służšc swojš wiedzš firmom i kancelariom prawnym potrzebujšcym specjalistycznej wiedzy z zakresu własnoœci intelektualnej i technologii informatycznych. Należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.
 
Sławomir Cieśliński - z wykształcenia historyk, przez wiele lat dziennikarz i wydawca oraz doradca ministra gospodarki morskiej. Po 1989r.zajmował kierownicze stanowiska w polskich i zagranicznych firmach związanych z mediami, reklamą i poligrafią. Współtworzył, a następnie był w latach 1999-2001 prezesem spółki ELKART Systemy Kart Elektronicznych. Od 2001r. organizator Konferencji „KARTA” (od 2008r. noszącej nazwę "Central European Electronic Card"), a od 2006r. cyklu konferencji „Polskie Karty i Systemy”. Członek–założyciel Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. Zajmuje się jako firma Medien Service promocją obrotu bezgotówkowego, e-gospodarki, e-administracji, e-zdrowia.
 
Maciej Haładyj - doświadczenie zawodowe zdobywał praktykując wpierw w jednej ze znanych warszawskich kancelarii prawnych, gdzie zajmował się głównie sprawami gospodarczymi. Od 2008 roku związany jest z Kancelarią Baker & McKenzie. Zajmuje się kwestiami związanymi z prawem cywilnym, prawem bankowym oraz finansowym.
 
Grzegorz Jaglarski - Członek Zarządu i Dyrektor Pionu Oprogramowania w firmie MCX Systems Sp. z o.o. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i wdrażaniu systemów opartych o terminale płatnicze EFT POS. Z powodzeniem realizował kompleksowe projekty implementacji aplikacji płatniczych, lojalnościowych i doładowań telefonów komórkowych. Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania projektami. Posiada certyfikat z zarządzania projektami PRINCE2
 
Tomasz Kaczmarek - Przed dołączeniem do warszawskiego biura Baker & McKenzie współpracował z jedną z czołowych międzynarodowych kancelarii prawnych, w której zdobywał doświadczenie w zakresie prawa bankowego oraz uregulowań dotyczących statusu prawnego nieruchomości. Od lipca 2006 roku pracuje dla Baker & McKenzie w Grupie Bankowości i Finansów. Zajmuje się analizą i doradztwem w zakresie różnych modeli finansowania, w tym finansowania projektów inwestycyjnych. W szczególności specjalizuje się w prawnych formach zabezpieczenia wierzytelności, oraz prawnych aspektach finansowania projektów nieruchomościowych
 
Remigiusz Kaszubski - Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany nauk prawnych, absolwent studiów podyplomowych The George Washington University, adiunkt na Wydziale Prawa UW, autor ponad 90 publikacji /książek, broszur, artykułów i felietonów/ z zakresu prawa bankowego, podatkowego, gospodarczego, nowoczesnych technologii, członek kolegium redakcyjnego Przeglądu Prawa Gospodarczego „Glosa”, Dyrektor ZBP, Koordynator Krajowy i Członek Prezydiów: Rady Wydawców Kart Bankowych, Rady Bankowości Elektronicznej, Forum Technologii Bankowych, Forum Bezpieczeństwa Transakcji Elektronicznych, Komitetu Agentów Rozliczeniowych, Programu SEPA.PL (SEPA – Single Payments Euro Area - Jednolity Obszar Płatności w Euro).Członek Rady Nadzorczej First Data Poland SA (dawniej POLCARD SA).Stały uczestnik posiedzeń Rady ds. Systemu Płatniczego działającej przy Zarządzie NBP.Członek Komitetu Prawniczego i Komitetu Płatniczego Europejskiej Federacji Bankowej. Ekspert z zakresu prawa bankowego, nadzoru bankowego, bankowości elektronicznej, bezpieczeństwa transakcji elektronicznych, systemów płatniczych i gospodarki elektronicznej.
 
Jakub Kiwior - Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny); uzyskał również dyplom MBA Executive z RSM Erasmus University – Uniwersytet Gdański. Związany z organizacją Visa od stycznia 2007 r., pełni funkcję Senior Relationship Manager; poprzednio – Dyrektor Departamentu Biznesu odpowiedzialny za sprzedaż, marketing i rozwój produktów w firmie eService SA. Odpowiada za kontakty z czołowymi polskimi bankami i agentami rozliczeniowymi; w zakres jego obowiązków wchodzi również rozwój usług Visa cash back oraz Visa payWay w Polsce.
 
Michał Macierzyński - Analityk w firmie Bankier.pl SA, wiceprezes Fundacji InternetPR.pl. Założyciel i redaktor naczelny wortalu finansowego PRNews.pl., a także koordynator projektu Forum Komunikacji Finansowej (www.fkf.pl). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Prowadzi zajęcia „Public relations finansów” i „Dziennikarstwo giełdowe” w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Autor licznych raportów, analiz, publikacji naukowych i artykułów prasowych na temat bankowości, a także marketingu, PRu bankowego i bankowości elektronicznej.
 
Peter Majgaard - pełni funkcję Country Managera w firmie Oberthur Technologies w Polsce.
 
Piotr Niemojewski - absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, po krótkiej przygodzie z pracą naukową i wydawniczą rozpoczął pracę w firmach informatycznych. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących technologii RFID, bezpieczeństwa IT oraz kierowaniu projektami informatycznymi. Członek międzynarodowych stowarzyszeń ISSA i ISACA. Prywatnie zajmuje się m.in. turystyką, wyprawami na orientację, fotografią klasyczną i cyfrową.
 
Monika Podgórska - pełni funkcję Account Managera w sektorze bankowoœć i finanse w firmie Obethur Technologies w Polsce.
 
Michał Polasik - Adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor ponad dwudziestu publikacji naukowych z zakresu bankowości elektronicznej i płatności detalicznych. W tym obszarze prowadził badania m.in. na zlecenie Departamentu Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego. Laureat konkursu im. Mariana Kantona. Obecnie kierownik projektu badawczego „Analiza czynników determinujących rozwój elektronicznych płatności detalicznych w Polsce”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleŸć w Polityce prywatnoœci.