SESJA XI: Nowy pl.ID: funkcjonalności, standardy, wdrożenie


PARTNERZY SESJI:

ALAMYI

ASEC
ASEC

B&M

GEMALTO
KAMSOFT
OSOZ
Oberthur
TI

PATRONI MEDIALNI:

Publiczni.pl

Bankier

PRNEWS

PRELEGENCI

Mourad Faher is part of Gemalto Standards & Technology Department. He is an active member of committees promoting innovative solutions for the deployment of the Citizen Card (CEN/TC224 WG15 & TF2). As a continuation of his involvement in Task Force 9 (ISO/JTC1/SC17/WG4) that dealt with the normalization of a new service interface and middleware (ISO 24727) upon the US NIST initiative, he is now undertaking the editorship of ECC-3 Technical Specification determining how the ECC can both be deployed in a ISO 24727 framework and fit with STORK project guidelines. He took part to the first eEPOCH project (IST/FP5) that gathered European Industries and Universities around the reflection upon an ISO technical foundation to support the IAS kernel of functions, now well known as IAS ECC. He acted as Coordinator and Gemalto Project Leader of the Onom@Topic project (MEDEA+, 2A302: European smart card platform for citizen and mobile multimedia applications) that was rewarded with the Jean-Pierre Noblanc award for Excellence on 2007. Recently he contributed to the Project Team in charge of elaborating a specification for the deployment of the EU Health Insurance Card (eEHIC CWA 15974) under the guidance of CEN/TC251. He is as well investigating currently with ISO/WG4 experts new concepts enhancing the key standard ISO 7816-4 in the context of its systematic revision.
 
Alban Feraud - Embedded software architect for ID Division - R&D at Oberthur Technologies since 2009 he is responsible of coordinating and defining the actions within standardisation groups. He started his career by working on banking cards and in particular on EMV and MasterCard products.
In 2004, he joined the GIXEL technical group as the co representative of Oberthur Technologies in order to define the technical specification of the first generation of French platform for e-Administration (IAS premium). He started to be involved in several other standardisation groups, related to Electronic Services & Signature (European Citizen Card/ESignK).
In 2006, as the standardization over the second generation of biometric passport started inEurope, he joined the BIG and got strongly involved in the technical discussion. From 2007, he is the convenor of the GIXEL technical group in charge of defining the second generation of framework for eServices (IAS ECC): technical & homologation specification, homologation testing tools, and position papers with respect to electronic ID. In parallel, he was involved in several projects including javacard and native development, common criteria certification, as developer and project leader.
He has a deep knowledge of all the aspect of security of embedded software (eID, eSignature, ePassport): logical security, security model, cryptography, common criteria evaluation. In particular he has a strong knowledge about the qualified signature, electronic identity and electronic passport issues & framework.
He is graduated from an well known engineer school Supelec (Ecole Supérieure d'Electricité) with a specialization in radio communications and from a master in physics with honour.
 
Henning Daum - After receiving his Ph.D. in computer science from the Technical University in Darmstadt in 2006, Henning Daum joined the smartcard R&D devision of Giesecke & Devrient in Munich as Technology Consultant, where he manages Common Criteria evaluations and participates in standardization activities, focussing on the area of id cards. He is active member of the German mirror group for ISO SC17 WG4 and SC37 and in CEN TC 224 WG15 and WG16.
 
Mirosław Jarosz - Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie (1983). Doktor habilitowany nauk medycznych w zakresie medycyny (1991, 2003), specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego (2004). Studiował także na UMCS w Lublinie (studium pedagogiczne dla nauczycieli akademickich), Hogeschool van Amsterdam, Holandia (zarządzanie opieką medyczną), George Washington University (badanie usług medycznych) oraz Georgetown University, Washington DC, USA (administracja publiczna - administracja ochrony zdrowia). Współautor koncepcji systemu rejestrowania usług medycznych (RUM) oraz jego praktycznych wdrożeń z wykorzystaniem personalizowanych książeczek i systemów kartowych.
Od 1987 do 2008 roku pracownik naukowy Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, którym kierował jako dyrektor w latach 1991-1995, a w latach 2002-2004 był zastępcą dyrektora ds. lecznictwa. Dodatkowo pracował jako starszy specjalista w Departamencie Polityki Zdrowotnej MZiOS (1991) oraz jako główny specjalista w Wojewódzkim Ośrodku Informatyki - Terenowy Bank Danych, UW w Lublinie (2000-2001).
Członek założyciel i wiceprezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce (1992-1996); członek Rady Naukowej przy Prezesie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (1993-1994); przewodniczący Komisji Prewencji i Rehabilitacji Rady Ubezpieczania Społecznego Rolników II Kadencji (1994-1997); członek zespołu ekspertów Senatu RP ds. reformy systemu ochrony zdrowia (1994); członek zespołu ds. kształtowania polityki zdrowotnej Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia (2002-2005).
Obecnie prodziekan Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu AM w Lublinie (od 2005r.) i kierownik Zakładu Metod Informatycznych i Epidemiologicznych na tym Wydziale, profesor w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie (od 2008r.); redaktor naczelny pisma "Zdrowie Publiczne - Polish Journal of Public Health" (od 2001r.): członek Rady Redakcyjnej "AAEM - Annals of Agricultural and Environmental Medicine" (od 1994r.) oraz "Annales UMCS - Sectio D, Medicina" (od 2008r.).
Zajmuje się metodologią analizy danych dla oceny stanu zdrowia z wykorzystaniem technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Współautor koncepcji Rejestru Usług Medycznych (RUM). Autor oryginalnej metody klasyfikowania problemów medycznych za pomocą modelowania epizodów opieki z wykorzystaniem danych o zarejestrowanych usługach medycznych. Autor lub współautor ponad 150 publikacji z zakresu informatyki medycznej, higieny i epidemiologii oraz organizacji ochrony zdrowia.
 
Mirosław Kulpa - Urodzony w 1965 roku. Z wykształcenia chemik (ale, jak sam mówi: "chemik z zacięciem informatycznym"). W aspekcie działalności w biznesie kartowym "samouk - pasjonat z 15-letnim doświadczeniem".
Z kartami związany jestem od 1996 roku. Moja historia rozpoczyna się w zakładzie kart elektronicznych OTO Lublin, gdzie po raz pierwszy w Polsce wyprodukowano kartę elektroniczną - w grudniu 1996 roku, po uruchomieniu nowej linii produkcyjnej w ramach projektu prowadzonego przez TP S.A. Do 2005 roku - czyli momentu likwidacji OTO Lublin- pełniłem w tym zakładzie różne funkcje począwszy od kierownika projektu, poprzez kierownika zakładu do szefa działu handlowego. W tym czasie wyprodukowaliśmy ponad 50 mln kart elektronicznych na potrzeby różnych aplikacji. Od 2005r. prowadzę własną działalność pod nazwą ANY CARD i zajmuję się doradztwem, konsultacjami, ekspertyzami i szkoleniami w zakresie kart i zabezpieczania druków. Jestem także oficjalnym przedstawicielem firmy ALLAMI NYOMDA na rynku polskim."
Jest członkiem KT 172 "Karty identyfikacyjne" przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Przez kilka lat - wice-przewodniczący sekcji kart identyfikacyjnych w KIGEiT.
Jest żonaty; dwoje dzieci (córka i syn).
 
Tomasz Latko - Absolwent Instytutu Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od lat związany z produkcją oprogramowania w KAMSOFT. Najpierw jako programista, następnie specjalista, projektant i architekt rozwiązań kluczowych systemów. Doświadczenie techniczne i merytoryczne związane z oprogramowaniem dla finansów, służby zdrowia i farmacji. Zajmuje się w KAMSOFT nadzorowaniem i projektowaniem Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia ze szczególnym naciskiem na Karty Pacjenta, kieruje zespołem tworzącym Biometryczną Procesorową Kartę Pacjenta OSOZ.
 
Dariusz Lewicki - Współwłaściciel i Prezes Zarządu CryptoTech Sp. z o.o. Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1994 r. współpracownik i konsultant czołowych integratorów systemów informatycznych w Polsce. Specjalizuje się w praktycznym wykorzystywaniu systemów kryptograficznych, ze szczególnym uwzględniem systemów Infrastruktury Klucza Publicznego i kart elektronicznych. Twórca wielu aplikacji kart elektronicznych systemów personalizacji kart. Specjalista z zakresu technologii i produktów e-security, prelegent konferencji branżowych.
 
Stéfane Mouille - Director Strategy and Business Development, Government Programs, Gemalto.
Stéfane has many years experience in the smart card and digital security industry, leading projects in both the Banking and Public Sector's.
His responsibilities include the definition and implementation of strategy for e-health and e-ID within Gemalto. This involves managing Gemalto's activities within several national health and identity schemes such as in France, Germany, UK, Mexico, Algeria, Finland, Slovenia, China and also the Pan European Healthcare Insurance card program NETC@RDS. Prior to his current role, Stéfane was Marketing Manager for Banking and Retail within Gemalto and has also held several positions in Product Marketing.
Stéfane holds a Degree in Electonic Engineering and a Master Degree in Marketing and Management from ESC Wesford Grenoble, France.
 
Grzegorz Oleszek - Rocznik 1968. Z wykształcenia jest mgr inż. elektronikiem. Współautor wzoru użytkowego terminala do obsługi kart Mifare, zarejestrowanego w UP. Jest członkiem komitetu technicznego KT-172 przy PKN w zakresie kart identyfikacyjnych.
Uczestniczył w szkoleniu Visa qVSDC oraz Secure Terminal Equipment (Ingenico) oraz w szkoleniu w zakresie EMC obejmującym zagadnienia RFID, prowadzonym w UKE. Brał udział w projekcie PLC (Product Launch Customer) systemu Legic advant.
Pracował jako: konstruktor w biurze projektowym KFAP S.A., pracownik naukowy w Instytucie Techniki AP Kraków, główny konstruktor w firmie ASEC SA Kraków.
W biznesie kartowym był: projektantem urządzeń systemu Smart Card w dziale Karty Elektronicznej KFAP S.A., projektantem urządzeń RFID (czytniki, anteny, inne) dla 125kHz i 13.56MHz oraz konstruktorem czytników RFID dla płatności zbliżeniowych Visa / MasterCard / AmeX, analitykiem standardów ISO14443 A/B, ISO15693, Mifare, FeliCa, Legic, NFC, EMV, UHF EPC
Interesuje się modelarstwem i narciarstwem.
Jest żonaty, ma dwóch synów.
 
Michał Tabor - Absolwent wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert w zakresie systemów PKI, elektronicznej administracji oraz bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.  Dyrektor operacyjny Trusted Information Consulting, firmy świadczącej usługi z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, podpisu elektronicznego oraz Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI).
 
Marek Ujejski - Pracuje w Narodowym Funduszu Zdrowia na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Informatyki . Odpowiada za planowanie inwestycji IT, prowadzenie projektów i infrastrukturę informatyczną. Jest jednym z głównych autorów dokumentu "Strategia wykorzystania zasobów informacyjnych NFZ w latach 2007-2010". Współautor "Koncepcji Rejestru Usług Medycznych RUM II". Przedstawiciel Polski w strukturach roboczych UE opracowujących projekt standardu elektronicznej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Aktualnie pracuje nad przygotowaniem projektu wykorzystującego kartę kryptoprocesorową dla uwierzytelniania transakcji medycznych.
Posiada długoletnie doświadczenie zdobyte w trakcie 12 lat pracy na kierowniczych stanowiskach w sektorze bankowym przy największych projektach informatycznych w kraju.
Nadzorował wdrożenie pierwszej w Polsce karty VISA Electron w ING BSK, prowadził unikalny projekt outsourcingu systemów informatycznych Centrum Kart i Czeków Pekao S.A. Zasiadał w radach nadzorczych spółek działających na rzecz sektora bankowego. Uprzednio pracował w przemyśle , gdzie m.in. kierował największym wówczas w kraju centrum informatycznym, jakim był na początku lat 90 -tych COIG.
Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
Pełnił przez dwie kadencje funkcje Członka Zarządu ISACA Warsaw Chapter, posiada certyfikat CISM tej organizacji. Prowadzi kursy i szkolenia z zakresu standardów dotyczących obszaru IT i prowadzenia projektów , występuje na konferencjach poświęconych tej tematyce (COBIT, ITIL, metody oceny opłacalności inwestycji w IT). Znawca ryzyka operacyjnego, szczególnie w kontekście wymagań BASEL II. Wykładowca na studium podyplomowym Politechniki Warszawskiej w zakresie metod oceny efektywności inwestycji w informatyce. Autor licznych publikacji w prasie fachowej, ostatnio koncentrujący się na tematyce IT Governance.
 Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleŸć w Polityce prywatnoœci.