SESJA X: Edukacja użytkowników systemów kartowych


PATRONI HONOROWI:

ZBP
Związek Banków Polskich

VISA

PARTNERZY SESJI:

Kronenberg

Press Service

B&M

PATRONI MEDIALNI:

Bankier

BANK

Gazeta bankowa

KartyOnLine.pl


PRELEGENCI

Alicja Andrzejewska - Menedżer Segmentu Młodzi w Pionie Bankowości Detalicznej BZ WBK. Odpowiada za biznes generowany przez klientów Banku do 30 roku życia. Pracę w banku rozpoczęła ponad 10 lat temu od stanowiska asystenta bankowego, by następnie z nieustanną ciekawością odkrywać tajniki kredytów hipotecznych i detalicznych, oferty unijnej, a od dwóch lat CRM.
 
Sebastian Bykowski - Dyrektor Generalny, Wiceprezes zarządu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów, największej w Polsce firmy zajmującej się kompleksowym monitoringiem mediów i wiodącej firmy europejskiej w tej branży. PRESS-SERVIS zarządzana przez Sebastiana Bykowskiego uzyskała status jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce według miesięcznika Home&Market.
Absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Prawo Gospodarcze. Studiował także w Niemczech i Francji w ramach realizacji międzynarodowego projektu dotyczącego kreacji sylwetki menadżera.
Posiada szeroką wiedzę popartą ciekawymi  doświadczeniami. Prowadzi prezentacje na wielu kongresach i konferencjach związanych z branżą marketingową i public relations. Uhonorowany przez organizatorów kongresu PR w Rzeszowie wyróżnieniem za zasługi na rzecz rozwoju nauki i praktyki public relations. Z pasją i zaangażowaniem wykłada tematy związane z monitoringiem mediów i zarządzaniem informacją na uczelniach wyższych: Uniwersytecie Ekonomicznym, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Uniwersytecie Warszawskim, Szkole Głównej Handlowej.
Współautor wielu opracowań i publikacji naukowych, m. in. "Leksykonu Public Relations". Niekwestionowany autorytet w dziedzinie monitoringu mediów.

Jest wizjonerem i pasjonatem swojej pracy. Ceni niezależność i rozwój, zarówno swój jak i wszystkich pracowników PRESS-SERVICE. Za największą wartość w biznesie uważa współdziałanie.
Prywatnie uwielbia spędzać czas z rodziną, podróżować, odkrywać nowe miejsca, fotografować i słuchać dobrej muzyki.
 
Sławomir Cieśliński - z wykształcenia historyk, przez wiele lat dziennikarz i wydawca oraz doradca ministra gospodarki morskiej. Po 1989r.zajmował kierownicze stanowiska w polskich i zagranicznych firmach związanych z mediami, reklamą i poligrafią. Współtworzył, a następnie był w latach 1999-2001 prezesem spółki ELKART Systemy Kart Elektronicznych. Od 2001r. organizator Konferencji „KARTA” (od 2008r. noszącej nazwę "Central European Electronic Card"), a od 2006r. cyklu konferencji „Polskie Karty i Systemy”. Członek–założyciel Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. Zajmuje się jako firma Medien Service promocją obrotu bezgotówkowego, e-gospodarki, e-administracji, e-zdrowia.
 
Jakub Górka - Pracownik naukowy zatrudniony w Zakładzie Bankowości i Rynków Finansowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w tematyce pieniądza, obrotu pieniężnego i instrumentów płatniczych. Ma w dorobku kilkanaście artykułów naukowych. Więcej informacji o prezenterze można znaleźć na stronie http://www.jgorka.pl
 
Marcin Idzik - Associate Direktor w Pentor Research International, doktor nauk ekonomicznych. Autor ponad 100 opracowań naukowych z dziedziny zastosowań metod ilościowych w badaniach ekonomicznych, problematyki rynków finansowych. Kierownik projektów badawczych rynków finansowych. Specjalizuje się w projektach dotyczących badania zachowań Polaków na rynku usług finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem bankowości detalicznej. Ekspert z zakresu badań koniunktury gospodarczej i prognozowania gospodarczego. Zainteresowania naukowe dotyczą m.in.: symulacji, prognozowania gospodarczego oraz modelowania ekonometrycznego;
 
Remigiusz Kaszubski - Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany nauk prawnych, absolwent studiów podyplomowych The George Washington University, adiunkt na Wydziale Prawa UW, autor ponad 90 publikacji /książek, broszur, artykułów i felietonów/ z zakresu prawa bankowego, podatkowego, gospodarczego, nowoczesnych technologii, członek kolegium redakcyjnego Przeglądu Prawa Gospodarczego „Glosa”, Dyrektor ZBP, Koordynator Krajowy i Członek Prezydiów: Rady Wydawców Kart Bankowych, Rady Bankowości Elektronicznej, Forum Technologii Bankowych, Forum Bezpieczeństwa Transakcji Elektronicznych, Komitetu Agentów Rozliczeniowych, Programu SEPA.PL (SEPA – Single Payments Euro Area - Jednolity Obszar Płatności w Euro).Członek Rady Nadzorczej First Data Poland SA (dawniej POLCARD SA).Stały uczestnik posiedzeń Rady ds. Systemu Płatniczego działającej przy Zarządzie NBP.Członek Komitetu Prawniczego i Komitetu Płatniczego Europejskiej Federacji Bankowej. Ekspert z zakresu prawa bankowego, nadzoru bankowego, bankowości elektronicznej, bezpieczeństwa transakcji elektronicznych, systemów płatniczych i gospodarki elektronicznej.
 
Norbert Konarzewski - Zastępca Dyrektora ds. programowych w Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. Poprzednio w TU Link 4 Life odpowiedzialny za wdrożenie i przygotowanie obsługi produktów inwestycyjno - ubezpieczeniowych w kanale direct . Wczeœniej manager w CIG PZU S.A. nadzorujšcy działania typu backoffice funduszu emerytalnego, funduszy inwestycyjnych, produktów ubezpieczeniowych. Uczestnik lub kierownik projektów dotyczšcych dostosowania obsługi i funkcjonalnoœci systemów do nowych rozwišzań.
 
Michał Macierzyński - Analityk w firmie Bankier.pl SA, wiceprezes Fundacji InternetPR.pl. Założyciel i redaktor naczelny wortalu finansowego PRNews.pl., a także koordynator projektu Forum Komunikacji Finansowej (www.fkf.pl). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Prowadzi zajęcia „Public relations finansów” i „Dziennikarstwo giełdowe” w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Autor licznych raportów, analiz, publikacji naukowych i artykułów prasowych na temat bankowości, a także marketingu, PRu bankowego i bankowości elektronicznej.
 
Jolanta Piasecka - Dyrektor Departamentu Rozwoju Biznesu i Marketingu w Intrum Justitia Sp. z o.o. Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, w 2005 roku ukończone studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej, 2009 MBA Francuski Instytut Zarzšdzania, ukończony cykl międzynarodowych szkoleń „ Leading across frontiers” ( Kragga Szwecja, Zurich Szwajcaria).  W firmie Intrum Justitia pracuje od 2003 roku. Pełnione wczeœniej stanowiska Menadżera Operacyjnego a następnie Dyrektora Działu Współpracy z Klientami pozwoliły jej na dogłębne poznanie procesów windykacyjnych, jak również poznać potrzeby rynku i klientów. Wiedza ta obecnie jest niezbędna w ocenie rynku i kreowaniu nowych produktów.
 
Beata Paxford - counsel w kancelarii Dzwigała & Ratajczak. Jej specjalizacja obejmuje zagadnienia prawa bankowego oraz handlowego. W ramach kancelarii prowadzi pierwszy w Polsce dział bankowoœci i finansowania islamskiego. Obecnie przygotowuje pracę doktorskš na wydziale prawa UW dotyczšcš prawa bankowego i bankowoœci islamskiej. Jest autorkš wielu publikacji zarówno w języku polskim, jak i angielskim w dziedzinie bankowoœci, zarzšdzania ryzykiem oraz Islamic banking & finance. Prowadzi projekty międzynarodowe a także cross- border. Posługuje się biegle językiem angielskim i francuskim.
 
Marta Surowiec - PR Manager w GE Money Banku, finansowej części korporacji GE. Od 10 lat zajmuje się komunikacją i PR. W GE Money Banku odpowiedzialna za prowadzenie i koordynację działań wspierających budowanie wizerunku banku na rynku, komunikację związana z planowaną fuzją z Bankiem BPH oraz za realizację kampanii z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Wcześniej przez 5 lat związana z agencją Sigma International, gdzie kierowała zespołem PR Finansowego i Relacji Inwestorskich. Pierwsze kroki w branży PR stawiała w polskim oddziale agencji Burson-Marsteller Public Relations/ Public Affairs. Kampanie przez nią prowadzone zdobyły wiele międzynarodowych nagród - m.in. IPRA Golden World Award czy SABRE Award.
 
Eugeniusz Śmiłowski - dr nauk humanistycznych. Od 1991 roku prezes zarządu i dyrektor generalny Instytutu Badania Opinii i Rynku Pentor (od 2005 Pentor Research International). Członek ESOMAR i Rady Statystyki IV i V kadencji. Autor i koordynator licznych projektów badawczych dotyczących opinii, postaw i preferencji Polaków. Inicjator i komentator regularnych badań koniunktury w placówkach bankowych, prowadzonych we współpracy ze Związkiem Banków Polskich od 1993 roku. Autor wielu artykułów dotyczących badań opinii publicznej, postaw społecznych wobec transformacji i prywatyzacji, zachowań finansowych Polaków i stanu rynku usług finansowych w Polsce.
 
Paweł Tomczuk - Dyrektor Generalny Ciszewski Financial Communications. Specjalizuje się w działaniach public relations i marketingu dla firm i instytucji z branży finansowej. Tworzył lub realizował strategie dla firm takich jak: Dexia Asset Management, Gold Finance, Legg Mason TFI, New World Alternative Investments, Pocztylion OFE, Saski Partners.
Opracowywał i realizował liczne działania z zakresu komunikacji marketingowej, komunikacji z mediami wspierajšcej sprzedaż oraz komunikacji wizerunkowej. Prowadził liczne szkolenia oraz wielokrotnie był prelegentem na konferencjach branżowych.
 
Artur Wójtowicz - Senior Relationship Manager, Visa Europe. Absolwent wydziału Prawa Karnego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej; edukację kontynuował na kierunkach zarzšdzania w Chicago, uzyskujšc dyplom MBA.W warszawskim biurze Visa pracuje od 2001 r., koordynujšc przedsięwzięcia wdrożeniowe produktów Visa (m.in. usługi Visa cash back) na polskim rynku. Odpowiada również za rozwój kart kredytowych i kart przedpłaconych; wspomaga kluczowe banki-wydawców kart kredytowych Visa w Polsce.
 Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleŸć w Polityce prywatnoœci.