SESJA IX: Płatności bezstykowe: technologia i praktyka, wyzwania i efekty


PATRONI HONOROWI:

ZBP
Związek Banków Polskich

VISA

PARTNERZY SESJI:

ASEC
ASEC

MCX

MCX

TI

B&M


PATRONI MEDIALNI:

Bankier

CBPI

Gazeta bankowa

KartyOnLine.pl


PRNEWS

NBS

O KONFERENCJI

Założenia programowe konferencji

 „Płatności bezstykowe: technologia i praktyka, wyzwania i efekty”

w ramach cyklu „Polskie Karty i Systemy”, Sesja  IX w dniu 18 czerwca 2009r.

Kwestie programowe:
Temat płatności bezstykowych w ramach cyklu konferencji „Polskie Karty i Systemy” podjęliśmy po raz pierwszy 2 lata temu, w  maju 2007 r.   W licznym gronie zainteresowanych nim osób i firm zapoznawaliśmy się wówczas dokładniej z tym nowym wówczas tematem i leżącą u jego podstaw  technologią RFID. Upływ czasu, a i dokonane  w jego trakcie praktyczne wdrożenia, w tym także na polskim rynku, w pełni uzasadniają powrót do tego tematu, ale już w nowym ujęciu. Zaproponowany tytuł tegorocznej czerwcowej sesji – „Płatności bezstykowe: technologia i praktyka, wyzwania i efekty” – chyba w pełni oddaje zarówno zamiar dokonania przeglądu tych dokonań, czy to w aspekcie technologicznym czy biznesowym, jak i próbę zweryfikowania ich efektywności oraz pokładanych w nich nadziei.  Zwłaszcza, że ogólnoświatowy kontekst funkcjonowania systemów kartowych w obecnych czasach nieoczekiwanego spowolnienia gospodarczego nadał być może technologii i rozwiązaniom płatności bezstykowych nowe konteksty  i nowe impulsy rozwojowe.
W kontekście zarysowanych powyżej zjawisk - i tych z nieodległej przeszłości i tych mających walor oczekujących nas wkrótce wyzwań - warto powrócić do tematu płatności bezstykowych, który to temat aktualnie wydaje się być od strony technologicznej najważniejszym  w zakresie funkcjonowania oraz przyszłości płatniczych systemów kartowych wogóle.
I właśnie tej tematyce będzie poświęcona kolejna - już dziewiąta – sesja konferencji z cyklu „Polskie Karty i Systemy”, zaplanowana na 18 czerwca 2009r.  (więcej informacji o tych konferencjach znajduje się na stronie: www.polskiekarty.info.pl   w zakładce Archiwum).
W ramach przygotowywanej sesji   przewidywane jest poruszenie między innymi następujących tematów:

 • technologia RFID – praktyka i nowe możliwości
 • międzynarodowe i polskie doświadczenia z wykorzystywania technologii RFID, szczególnie w odniesieniu do systemów transakcyjnych
 • technologiczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania płatności bezstykowych w transporcie publicznym, handlu, usługach, w obsłudze mikropłatności
 • nowe rozwiązania IT w obszarze płatności bezstykowych
 • bezpieczeństwo płatności bezstykowych
 • jak pozyskać  i edukować nowych użytkowników kart bezstykowych
 • telefonia komórkowa w obszarze płatności bezstykowych
 • jedna karta – wiele możliwości, czyli tajniki multiaplikacyjności
 • outsourcing w zakresie budowania i eksploatacji systemów płatności bezstykowych.

Po stronie słuchaczy (w liczbie nie większej niż  do maximum 100 osób) przewidujemy co najmniej średniego szczebla kadrę specjalistów i decydentów (np. z poziomu dyrektorów departamentów)  z grona krajowych firm/instytucji, których dotyczyć będą omawiane na sesji problemy:

 • przedstawiciele banków i innych instytucji finansowych zainteresowanych obrotem finansowym realizowanym z użyciem nowoczesnych systemów kartowych
 • przedstawiciele firm handlowych i usługowych różnego rodzaju  zainteresowanych ratowaniem, a z czasem zwiększaniem swoich obrotów,  realizowanym z użyciem nowoczesnych systemów kartowych
 • przedstawiciele samorządów dużych polskich miast  oraz wielu instytucji i firm tam działających, zainteresowani możliwością  wykorzystywania kart dla transportu publicznego (miejskich, regionalnych) jako karty wstępu lub lojalnościowej dla obiektów sportowych, w sferze gastronomii, rozrywki, kultury, zdrowia, edukacji,  wypoczynku itd. itd.
 • przedstawiciele firm informatycznych i technologicznych, a także  telekomunikacyjnych  aktywnych w obszarach  szeroko pojętej e-gospodarki oraz  e-administracji.

Natomiast po stronie prezenterów zakłada się przede wszystkim udział przedstawicieli zagranicznych i krajowych firm mających określony dorobek dot. proponowanych omawianych  zagadnień. Końcowym elementem konferencji będzie - jak zawsze - panelowa dyskusja specjalistów dążących do usystematyzowania przedstawionych w jej trakcie poglądów i tym samym nakreślających scenariusz możliwych wydarzeń związanych z funkcjonowaniem rynku płatności bezstykowych w Polsce w najbliższych latach.


Sprawy organizacyjne:
Kolejna sesja konferencji z cyklu „Polskie Karty i Systemy”, zatytułowana  „Systemy kartowe  w trudnych czasach” odbędzie się w centrum Warszawy, jak zawsze w ekskluzywnym „Polonia Palace Hotel” w dniu 18 czerwca 2009r.
Proponowany schemat organizacyjny:
08.30 – 09.30: rejestracja uczestników, poranna kawa
09.30 – 15.00: zasadnicza część obrad,  1 lub 2 przerwy kawowe w międzyczasie
15.00 – 16.00: dyskusja podsumowująca z udziałem panelistów i ekspertów
16.00 – 18.00: obiad, swobodne rozmowy uczestników sesji
Konferencja będzie odpłatna dla słuchaczy (netto 400 pln za osobę, dla pracowników  instytucji publicznych  oraz jednostek naukowo-badawczych – 50% zniżki) oraz dla firm – prezenterów, sponsorów konferencji według odrębnie uzgodnionego cennika (do pobrania z  www.polskiekarty.info.pl  zakładka „Dla sponsorów” ), uzależnionego od indywidualnych negocjacji i pakietu otrzymywanych w zamian usług (np. będzie możliwe w foyer sali konferencyjnej ustawienie mini stoiska firmowego itd.).
W uzgodnieniach jest aktualnie kwestia sponsoringu/patronatu/partnerstwa  merytorycznego tej sesji konferencji „Polskie Karty i Systemy” przez szereg  firm i instytucji, w większości od dawna występujących już w tej roli podczas wcześniejszych sesji (patrz: Archiwum).   Sponsoring medialny będzie też jednym ze sposobów na werbunek słuchaczy na konferencję poza własną bogatą bazą danych firmy Medien Service Sławomira Cieślińskiego oraz  bazami danych firm pełniących rolę prezenterów.
    Pomysłodawcą i organizatorem Konferencji „Polskie Karty i Systemy” jest –     na zasadzie wyłączności - firma Medien Service Sławomira Cieślińskiego.


Warszawa, 2009-03-29

 
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleŸć w Polityce prywatnoœci.