SESJA VIII: Systemy kartowe w trudnych czasach


PATRON HONOROWY:

ZBP
Związek Banków Polskich

PARTNERZY SESJI:

SIA SSB

TI

B&M

CIG


PATRONI MEDIALNI:

Bankier

KartyOnLine.pl

BRIEF

BANK

PRNEWS

O KONFERENCJI

Założenia programowe konferencji

„Systemy kartowe  w trudnych czasach:

 • jak z ich pomocą zwiększać przychody ?

 • jak  zmniejszać koszty organizacji  i eksploatacji systemów kartowych?”

w ramach cyklu „Polskie Karty i Systemy”, Sesja  VIII w dniu 19 marca 2009r.

Kwestie programowe:
Światowe  finanse  od jesieni 2008 roku trapią niespotykane od lat kłopoty. Trudne czasy czekają i polską gospodarkę, a od konsekwencji tej sytuacji nie jest i nie może być wolny również światowy i krajowy rynek kart plastikowych. Wobec tego warto już teraz postawić sobie w odniesieniu do tej branży pytania o jej spodziewane czy wymuszone sytuacją zewnętrzną zachowania biznesowe.
W obliczu spadających przychodów w wielu dziedzinach gospodarki systemy kartowe – w  nich już funkcjonujące lub planowane do wdrożenia  - można postrzegać jako narzędzia do  ratowania choć części tych przychodów. Przykładem może tu być  nowy, dobrze pomyślany program lojalnościowy, który zapewni firmie handlowej  wierną jej klientelę i tym samym nie dopuści do znaczącego obniżenia obrotów tej firmy.
A z  drugiej strony, w dobie nieuchronnej tendencji do redukcji kosztów w wielu branżach i przedsiębiorstwach, istotne jest też  pytanie o  możliwość potanienia kosztów prowadzenia – już funkcjonujących lub planowanych do wdrożenia - systemów kartowych. Przykładem takiego rozwiązania może być chociażby zastąpienie prowadzenia takiego własnego systemu kartowego we własnej firmie -  powierzeniem tej działalności, w całości lub w części,  wyspecjalizowanej firmie outsourcingowej. A może warto rozważyć właśnie teraz jak najszybsze wdrożenie w swojej firmie czy instytucji  na przykład kart z mikroprocesorem zamiast dotychczasowych kart z paskiem magnetycznym? Albowiem jest wielce prawdopodobne, iż  łączne efekty poniesionych inwestycji z jednej strony, a z drugiej: zwiększonych przychodów  i pomniejszonych kosztów zarządzania systemem kartowym  uzyskanych dzięki nowej technologii i nowym funkcjonalnościom – wyraźnie wskażą na ekonomiczną efektywność takiego rozwiązania, technologicznej ucieczki do przodu?!
W Polsce, nawet mimo wszelkich obiektywnych przeciwności, rynek kartowy  stale się rozwija: wzrasta liczba kart w użyciu, obszary ich zastosowań, uzyskiwane na kartach obroty. Trudny dla gospodarki rok 2009 nie zmieni tej tendencji. Ale tym bardziej warto  wszystkim zainteresowanym partnerom i biznesowym graczom na tym rynku uzmysłowić czekające nas wkrótce  zagrożenia – ale nie po to, aby się ich bać, ale by jak najszybciej  uznać je za aktualne wyzwania, którym branża kartowa jest w stanie – co najważniejsze! - sprostać.
    I właśnie tej tematyce będzie poświęcona kolejna - już ósma – sesja konferencji z cyklu „Polskie Karty i Systemy”, zaplanowana na 19 marca 2009r.  (więcej informacji o tych konferencjach znajduje się na stronie: www.polskiekarty.info.pl   w zakładce Archiwum).
    W ramach przygotowywanej sesji   przewidywane jest poruszenie między innymi następujących tematów:
 • rynek kart w Polsce AD 2009  – dokąd zmierzamy?, gdzie są biznesowe rezerwy i nowe możliwości?
 • międzynarodowe i polskie doświadczenia z wykorzystywania nowoczesnych systemów kartowych
 • outsourcing w zakresie budowania i eksploatacji systemów kartowych
 • technologiczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania systemów kartowych
 • nowe rozwiązania IT w obszarze systemów kartowych
 • jak pozyskać  nowych użytkowników kart?
 • jak zwiększać obroty w systemach kartowych?
 • telefonia komórkowa w obszarze płatności bezstykowych
 • jedna karta – wiele możliwości, czyli tajniki multiaplikacyjności
 • bezpieczeństwo płatności kartowych.
Po stronie słuchaczy (w liczbie nie większej niż  do maximum 100 osób) przewidujemy co najmniej średniego szczebla kadrę specjalistów i decydentów (np. z poziomu dyrektorów departamentów)  z grona krajowych firm/instytucji, których dotyczyć będą omawiane na sesji problemy:  
 • przedstawiciele banków i innych instytucji finansowych zainteresowanych obrotem finansowym realizowanym z użyciem nowoczesnych systemów kartowych
 • przedstawiciele firm handlowych i usługowych różnego rodzaju  zainteresowanych ratowaniem, a z czasem zwiększaniem swoich obrotów,  realizowanym z użyciem nowoczesnych systemów kartowych
 • przedstawiciele samorządów dużych polskich miast  oraz wielu instytucji i firm tam działających, zainteresowani możliwością  wykorzystywania kart miejskich (regionalnych) jako karty wstępu lub lojalnościowej dla obiektów sportowych, w sferze gastronomii, rozrywki, kultury, zdrowia, edukacji,  wypoczynku itd.itd.
 • przedstawiciele firm informatycznych i technologicznych, a także  telekomunikacyjnych  aktywnych w obszarach  szeroko pojętej e-gospodarki oraz  e-administracji.
Natomiast po stronie prezenterów zakłada się przede wszystkim udział przedstawicieli zagranicznych i krajowych firm mających określony dorobek dot. proponowanych omawianych  zagadnień. Końcowym elementem konferencji będzie - jak zawsze - panelowa dyskusja specjalistów dążących do usystematyzowania przedstawionych w jej trakcie poglądów i tym samym nakreślających scenariusz najbliższych możliwych wydarzeń związanych z funkcjonowaniem rynku kartowego w Polsce w czekających nas trudnych miesiącach 2009 roku .
                        x x x
    Sprawy organizacyjne:
Kolejna sesja konferencji z cyklu „Polskie Karty i Systemy”, zatytułowana  „Systemy kartowe  w trudnych czasach” odbędzie się w centrum Warszawy, jak zawsze w ekskluzywnym „Polonia Palace Hotel” w dniu 19 marca 2009r.
Proponowany schemat organizacyjny:
08.30 – 09.30: rejestracja uczestników, poranna kawa
09.30 – 15.00: zasadnicza część obrad,  1 lub 2 przerwy kawowe w międzyczasie
15.00 – 16.00: dyskusja podsumowująca z udziałem panelistów i ekspertów
16.00 – 18.00: obiad, swobodne rozmowy uczestników sesji
Konferencja będzie odpłatna dla słuchaczy (netto 400 pln za osobę, dla pracowników  instytucji publicznych  oraz jednostek naukowo-badawczych – 50% zniżki) oraz dla firm – prezenterów, sponsorów konferencji według odrębnie uzgodnionego cennika (do pobrania z  www.polskiekarty.info.pl  zakładka „Dla sponsorów” ), uzależnionego od indywidualnych negocjacji i pakietu otrzymywanych w zamian usług (np. będzie możliwe w foyer sali konferencyjnej ustawienie mini stoiska firmowego itd.).
W uzgodnieniach jest aktualnie kwestia sponsoringu/patronatu/partnerstwa  merytorycznego tej sesji konferencji „Polskie Karty i Systemy” przez szereg  firm i instytucji, w większości od dawna występujących już w tej roli podczas wcześniejszych sesji (patrz: Archiwum).   Sponsoring medialny będzie też jednym ze sposobów na werbunek słuchaczy na konferencję poza własną bogatą bazą danych firmy Medien Service Sławomira Cieślińskiego oraz  bazami danych firm pełniących rolę prezenterów.
    Pomysłodawcą i organizatorem Konferencji „Polskie Karty i Systemy” jest –     na zasadzie wyłączności - firma Medien Service Sławomira Cieślińskiego.

Medien Service
Sławomir Cieśliński
GSM: 0-502111153
e-mail:  medserv@interia.pl   |   medien_service@poczta.onet.pl
www.medienservice.com.pl
www.polskiekarty.info.pl
www.conkarta.pl

Warszawa, 2009-01-21
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleŸć w Polityce prywatnoœci.