SESJA VII: Systemy kartowe na EURO 2012 - czy zdążymy?


PATRONI HONOROWI:

ZBP

UMP

PARTNERZY SESJI:

Oberthur

ASEC
ASEC

ALLAMI

TI

B&M

PATRON MEDIALNY:

KartyOnLine.pl

O KONFERENCJI

Założenia programowe konferencji

 „Systemy kartowe na EURO 2012 – czy zdążymy?”

w ramach cyklu „Polskie Karty i Systemy” w dniu 15 października 2008r.

Kwestie programowe:
Rynek kart plastikowych w Polsce stale się rozwija: wzrasta liczba kart w użyciu oraz obszar ich zastosowań. W największym stopniu zjawisko to dotyczy zastosowań kart w takich dziedzinach jak obrót płatniczy (zwłaszcza obrót bezgotówkowy), lojalność kliencka oraz  e-administracja rozumiana szerzej jako obszar wielu relacji urząd – obywatel. Jak zawsze ważny jest również „ponadbranżowy” kontekst ochrony przekazywanych danych i transakcji oraz bezpieczeństwa użytkowników kart.
Ważnym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi systemów kartowych w Polsce może i powinna stać się organizacja piłkarskich mistrzostw Europy EURO 2012 w naszym kraju i na Ukrainie. To bowiem tego rodzaju systemowe rozwiązania  informatyczne są w stanie umożliwić sprawną obsługę rzesz kibiców czy to wchodzących na stadiony, czy poruszających się samochodami po zbudowanych nowych autostradach, albo  realizujących liczne choć może jednostkowo niewielkie zakupy itd.itd.
Nie da się także pominąć zachodzących zmian technologicznych w zakresie
wykorzystywanych systemów kart o różnorodnej funkcjonalności. Z tego punktu widzenia bardzo istotnym nowym zjawiskiem jest – w skali całego świata -  rozwój płatności bezstykowych, który to proces prędzej lub później wyraźnie dotknie także nasz kraj.
    I właśnie tej tematyce będzie poświęcona kolejna - już siódma – sesja konferencji z cyklu „Polskie Karty i Systemy”, zaplanowana na 15 października 2008r.  (więcej informacji o tych konferencjach znajduje się na stronie: www.polskiekarty.info.pl ). Obecnie  przygotowywana sesja będzie zatem kontynuacją trzech wcześniejszych: „Karty miejskie – od biletu do instrumentu regionalnej e-administracji”  (Sesja II  w  marcu 2007r.), „Płatności bezstykowe – dziś i jutro” (Sesja III w maju 2007r.) oraz „Pieniądz elektroniczny – jak go wykorzystać w Polsce?” (Sesja VI w czerwcu 2008r.).
    W ramach przygotowywanej sesji dot. możliwych do zastosowania podczas i dla potrzeb EURO 2012 systemów karatowych  przewidywane jest poruszenie następujących tematów:
 • międzynarodowe i polskie doświadczenia z wykorzystywania systemów kartowych podczas imprez masowych, szczególnie sportowych
 • obszary przewidywanych zastosowań systemów kartowych na użytek EURO 2012 w Polsce (obrót finansowy, handel i usługi, transport publiczny, autostrady, identyfikacja cudzoziemców i kibiców)
 • technologiczne aspekty funkcjonowania kart i płatności bezstykowych, standardy
 • światowa „eksplozja” płatności bezstykowych (przykłady zastosowań, efekty, prognozy)
 • telefonia komórkowa w obszarze płatności bezstykowych
 • infrastruktura i wdrożenia
 • przykłady funkcjonujących i planowanych  kart miejskich (regionalnych) w Europie
 • oczekiwania władz miejskich w Polsce w odniesieniu do kart regionalnych i  stan zaawansowania ich wdrażania ( Poznań,  Wrocław, Gdańsk, Kraków, Łódź, Warszawa…)
 • integracja karty miejskiej (regionalnej) z innymi produktami kartowymi (jak np. elektroniczna legitymacja studencka, karta parkingowa, karta socjalna, karta zdrowia, karta kibica, elektroniczna portmonetka, karta do głosowania w lokalnych referendach itd.itd.)
 • prawne aspekty obecnego i przyszłego wykorzystywania kart miejskich (regionalnych)w relacji urząd – obywatele
 • bezpieczeństwo płatności bezstykowych
 • ochrona prywatności
 • polskie banki i centra rozliczeniowe na drodze do płatności bezstykowych.

        Po stronie słuchaczy (w liczbie nie większej niż  do maximum 100 osób) przewidujemy co najmniej średniego szczebla kadrę specjalistów i decydentów (np. z poziomu dyrektorów departamentów)  z grona krajowych firm/instytucji, których dotyczyć będą omawiane na sesji problemy: 
 • przedstawiciele przewoźników, tj. krajowych i regionalnych firm transportowych, głównie  tworzących lub współpracujących (jak np. PKP) z komunikacją publiczną, oraz firm budujących i eksploatujących przyszłe autostrady i drogi szybkiego ruchu
 • przedstawiciele wielu instytucji i firm działających w dużych miastach zainteresowani możliwością  wykorzystywania kart miejskich (regionalnych) jako karty wstępu lub lojalnościowej dla obiektów sportowych, w sferze gastronomii, rozrywki, kultury, zdrowia, edukacji,  wypoczynku itd.itd.
 • zaproszeni przedstawiciele samorządów dużych polskich miast, w których funkcjonują podobne produkty kartowe (np. Poznań) lub w których trwają przygotowania do wdrożenia nowoczesnych kart regionalnych (np. Łódź,  Wrocław), może także z innych  miast europejskich (w tym np. miast partnerskich  polskich metropolii ?)
 • przedstawiciele firm informatycznych i technologicznych oraz telekomunikacyjnych  z obszaru szeroko pojętej e-gospodarki i e-administracji
 • przedstawiciele banków i innych instytucji finansowych zainteresowanych obrotem finansowym realizowanym z użyciem nowoczesnych kart miejskich (regionalnych) i/lub zainteresowanych udziałem w finansowaniu  wdrażania tego rodzaju inwestycji jak systemy kart miejskich (regionalnych) lub imprezowych.

Natomiast po stronie prezenterów zakłada się przede wszystkim udział przedstawicieli zagranicznych i krajowych firm mających określony dorobek dot. omawianych  zagadnień. Końcowym elementem konferencji będzie panelowa dyskusja specjalistów dążących do usystematyzowania przedstawionych w jej trakcie poglądów i tym samym nakreślających scenariusz najbliższych możliwych wydarzeń związanych z  przygotowywaniem wielu systemów dla potrzeb sprawnego zarządzania przepływami wielu osób i realizacji wielu transakcji podczas EURO 2012  w Polsce.    Sprawy organizacyjne:

 

Kolejna sesja konferencji z cyklu „Polskie Karty i Systemy”, zatytułowana  „Systemy kartowe na EURO 2012 – czy zdążymy?” odbędzie się w centrum Warszawy, jak zawsze w ekskluzywnym „Polonia Palace Hotel” w dniu 15 października 2008r.


Proponowany schemat organizacyjny:
08.30 – 09.30: rejestracja uczestników, poranna kawa
09.30 – 15.00: zasadnicza część obrad,  1 lub 2 przerwy kawowe w międzyczasie
15.00 – 16.00: dyskusja podsumowująca z udziałem panelistów i ekspertów
16.00 – 18.00: obiad, swobodne rozmowy uczestników sesji

Honorowym Patronem sesji, podobnie jak wielokrotnie wcześniej w ramach cyklu Polskie Karty i Systemy, jest  Związek  Banków Polskich. Także Unia Metropolii Polskich  objęła już tę konferencję swoim Honorowym Patronatem. Zapewne kilka innych instytucji i firm istotnych dla organizacji EURO 2012 w Polsce również w podobny sposób wesprze ją merytorycznie.
Konferencja będzie odpłatna dla słuchaczy (netto 400 pln za osobę, dla pracowników  instytucji publicznych  oraz jednostek naukowo-badawczych – 50% zniżki) oraz dla firm – prezenterów, sponsorów konferencji według odrębnie uzgodnionego cennika (do pobrania z  www.polskiekarty.info.pl  zakładka „Dla sponsorów” ), uzależnionego od indywidualnych negocjacji i pakietu otrzymywanych w zamian usług (np. będzie możliwe w foyer sali konferencyjnej ustawienie mini stoiska firmowego itd.).
W uzgodnieniach jest aktualnie kwestia sponsoringu/patronatu/partnerstwa  merytorycznego tej sesji konferencji „Polskie Karty i Systemy” przez kilka firm i instytucji (jak np. Ministerstwo Sportu, spółka PL.2012, czy PZPN ) oraz medialnego. Sponsoring medialny będzie też jednym ze sposobów na werbunek słuchaczy na konferencję poza własną bogatą bazą danych firmy Medien Service Sławomira Cieślińskiego (m.in. organizatora od 2001r. corocznej konferencji  „KARTA”,  www.conkarta.pl ) oraz  bazami danych firm pełniących rolę prezenterów.

 
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleŸć w Polityce prywatnoœci.