SESJA V: Nowy dowód osobisty: funkcjonalności, standardy, wdrożenie
SPONSOR GŁÓWNY SESJI:
WASKO SA


PARTNERZY SESJI:

ZBP

ASEC
ASEC

PWPW

INFINEON

NPX

GIESECKE

ALLAMI

TI

B&M


PATRON MEDIALNY:

Gazeta Bankowa

Publiczni.pl

KartyOnLine.pl

O KONFERENCJI

Nowy dowód osobisty: funkcjonalności, standardy, wdrożenie


Temat modyfikacji dowodów osobistych jest w Polsce aktualny od kilkunastu lat. I jak dowodzi praktyka – ani proces dokonywania kolejnych zmian technicznych tego dokumentu, ani jego faktyczna wymiana przez obywateli nie dokonują się bez wielu trudności. Tymczasem sprawa polskiego dokumentu ID już dawno przestała być tylko i jedynie wewnętrznym problemem naszego państwa, które – dążąc do zasadniczej modernizacji swojej gospodarki i administracji – musi stawić czoła nowym wyzwaniom informatycznym na miarę już nie obecnego, ale przyszłego dziesięciolecia XXI wieku. Ponadto Polska stała się w międzyczasie krajem członkowskim Unii Europejskiej, a postępująca globalizacja, w tym na przykład reperkusje walki z ogólnoświatowym terroryzmem, zmuszają wszystkich członków międzynarodowej wspólnoty państw i społeczeństw do posługiwania się coraz bardziej skutecznymi metodami identyfikacji i uwierzytelniania swoich obywateli.
W ramach tak szeroko zarysowanego pola działania i wyzwań społecznych , technologicznych oraz politycznych należy obecnie rozpatrywać, a wkrótce potem przesądzić wszystkie kwestie techniczne, prawne, organizacyjne i finansowe związane z nowym polskim dowodem osobistym, tak aby najpóźniej z początkiem 2009 roku rozpocząć proces wprowadzania tego nowego dokumentu ID do obiegu. Dziś można o nim powiedzieć na pewno tylko tyle, że będzie to produkt kartowy w formacie ID-1…
Zasadnicze pytania związane aktualnie z nowym dowodem osobistym w Polsce można na przykład sformułować w taki oto sposób:
  • Jakie ma on mieć funkcjonalności dodatkowe poza spełnianiem zasadniczego celu, czyli jednoznacznej identyfikacji posługującej się nim osoby? A zatem także – jakich funkcjonalności dodatkowych ma on być z założenia pozbawiony? Udzielone odpowiedzi w konsekwencji będą jednoznacznie rzutować na funkcjonowanie w naszym kraju innych dokumentów niezbędnych obywatelom. Chodzi tu przede wszystkim o takie istotne i masowe funkcjonalności jak np. poświadczanie uprawnień do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej lub wybranych innych świadczeń socjalnych (renty, emerytury, zasiłki dla bezrobotnych itd.).
  • W jakim zakresie nowy dowód osobisty ma uwzględnić od początku lub z upływem czasu funkcję odpowiednio mocnego uwierzytelniania jego posiadacza jako np. wyborcy w wyborach lokalnych lub powszechnych, urzędnika, przedsiębiorcy, klienta banku, petenta w urzędzie lub podatnika?
  • Czy jest możliwe wypracowanie w naszym kraju założeń i metodologii systemu elektronicznego dla potrzeb e-administracji, zgodnego ze standardami nowoczesnej technologii, obliczonego na funkcjonowanie co najmniej przez kilkanaście lat i nie podlegającego eliminacji bądź reaktywacji wraz ze zmieniającymi się instytucjami odpowiedzialnymi za stan publicznej administracji w Polsce oraz obsadą personalną tych instytucji? Jak to się robi w innych krajach?
  • Jaki w szczegółach powinien być system nowych dowodów osobistych dla ok. 40 mln Polaków? Ile w nich kryptografii, ile biometrii, jaki zakres ochrony prywatności? Czy można osiągnąć consensus wśród zainteresowanych środowisk i instytucji w kwestii nie tylko wyjściowych parametrów technicznych i funkcjonalnych samych kart (dowodów osobistych), oraz stopniowego powiększania ich możliwości tego rodzaju, ale ponadto jak najszerszego efektywnego korzystania z nich w życiu publicznym i osobistym obywateli, czyli zarządzania takim systemem w połączeniu z innymi ogólnokrajowymi i np. unijnymi systemami informatycznymi w najbardziej efektywny społecznie i ekonomicznie sposób?

W kwestiach tak fundamentalnych jak zagwarantowanie wszystkim obywatelom faktycznego korzystania przez nich z pełni przysługujących im praw oraz w sytuacji wdrażania projektów tak dużej skali, jak projekty dla całego kraju i społeczeństwa (jak np. e-PUAP czy PESEL 2), tylko wspólna, świadomie kontynuowana praca wielu środowisk, instytucji i firm może w końcu zaowocować oczekiwanymi rezultatami.
Dlatego w pełni uzasadnione jest przygotowanie specjalistycznej konferencji w całości poświęconej wymianie informacji i doświadczeń w zakresie już funkcjonujących, w tym możliwego wkrótce do zastosowania w Polsce!, systemów elektronicznych dowodów osobistych. Przygotowanie konferencji podporządkowanej celowi nadrzędnemu – zapewnieniu społeczeństwu jako całości i każdemu obywatelowi z osobna najskuteczniejszego korzystania z jego praw w warunkach elektronicznej cywilizacji - tu w Polsce, tu w Unii Europejskiej i tu w globalnym e-świecie!Sprawy organizacyjne:
Kolejna sesja konferencji z cyklu „Polskie Karty i Systemy”, zatytułowana „Nowy dowód osobisty: funkcjonalności, standardy, wdrożenie” odbędzie się w centrum Warszawy, jak zawsze w ekskluzywnym „Polonia Palace Hotel” w dniu 7 marca 2008r.
Proponowany schemat organizacyjny:
08.30 – 09.30: rejestracja uczestników, poranna kawa
09.30 – 15.00: zasadnicza część obrad, 1 lub 2 przerwy kawowe w międzyczasie
15.00 – 16.00: dyskusja podsumowująca z udziałem panelistów i ekspertów
16.00 – 18.00: obiad, swobodne rozmowy uczestników sesji

Konferencję poprowadzi pan Wiesław Paluszyński, od lat zajmujący się m.in. problematyką dokumentów państwowych oraz podpisu elektronicznego.

Konferencja będzie odpłatna dla słuchaczy (rzędu netto 300 pln za osobę, dla pracowników instytucji publicznych oraz jednostek naukowo-badawczych – 50% zniżki) oraz dla firm – prezenterów, sponsorów konferencji wg odrębnie uzgodnionego cennika (do pobrania z www.polskiekonferencje.info.pl zakładka Dla sponsorów), uzależnionego od indywidualnych negocjacji i pakietu otrzymywanych w zamian usług (np. będzie możliwe w foyer sali konferencyjnej ustawienie mini stoiska firmowego itd.).
W uzgodnieniach jest aktualnie kwestia sponsoringu/patronatu/partnerstwa merytorycznego tej sesji konferencji „Polskie Karty i Systemy” przez kilka firm oraz medialnego. Sponsoring medialny będzie też jednym ze sposobów na werbunek słuchaczy na konferencję poza bazą danych firmy Medien Service Sławomira Cieślińskiego (m.in. organizatora od 2001r. corocznej konferencji „KARTA”) oraz bazami danych firm pełniących rolę prezenterów.

Pomysłodawcą i organizatorem Konferencji „Polskie Karty i Systemy” jest – na zasadzie wyłączności - firma Medien Service Sławomira Cieślińskiego.Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleŸć w Polityce prywatnoœci.