SESJA IV: Jakie karty zdrowia w systemie publicznej opieki zdrowotnej w Polsce ?
Partnerzy sesji:

ASEC
ASEC

Kamsoft

Gemalto

Mediportal.pl

Oberthur

Unicard

TIF

B&M

Partnerzy medialni:

Sluzba Zdrowia

KartyOnline


O KONFERENCJI

Jakie karty zdrowia w systemie publicznej opieki zdrowotnej w Polsce ?

Temat kart zdrowia w systemie publicznej opieki zdrowotnej w Polsce jest aktualny od kilkunastu lat – i od tylu też lat budzi spore emocje. Pomimo dobrych rokowań na początku ( na przykład wdrożony jeszcze w ramach środków PHARE pilotażowy system w ZOZ na Pradze –Południe w Warszawie działa dotychczas!), kolejne lata przyniosły na tyle liczne zmiany organizacyjne, personalne i polityczne w naszym kraju, że w praktyce poza sztandarowym przykładem karty wdrożonej w Śląskiej Kasie Chorych - systemu ogólnopolskiej karty zdrowia po prostu nie ma! Są natomiast od dawna prowadzone kolejne przymiarki do stworzenia i wdrożenia systemu elektronicznego Rejestru Usług Medycznych, którego częścią byłby podsystem elektronicznych kart zdrowia. Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej aktualny jest także wątek dodatkowy wszelkich dyskusji i analiz, czyli relacje pomiędzy ewentualną polską kartą zdrowia a podobnym dokumentem ważnym w całej zjednoczonej Europie. 

Dziś zasadnicze pytania związane z kartami zdrowia w Polsce można chyba sformułować w taki oto sposób:
  • Czy jest uzasadnione dalsze trwanie w naszym kraju w systemie publicznej opieki zdrowotnej nie posługującym się nowoczesnym, elektronicznym dokumentem identyfikacyjnym używanym tak przez pacjentów jak i przez pracowników tego sektora?
  • Czy jest możliwe wypracowanie w naszym kraju założeń i metodologii systemu elektronicznego RUM zgodnego ze standardami nowoczesnej technologii, obliczonego na funkcjonowanie co najmniej przez kilkanaście lat i nie podlegającego eliminacji bądź reaktywacji wraz ze zmieniającymi się instytucjami odpowiedzialnymi za stan zdrowia Polaków oraz obsadą personalną tych instytucji?
  • Jaki w szczegółach powinien być system kart zdrowia dla ok. 40 mln Polaków? Czy można osiągnąć consensus wśród zainteresowanych środowisk w kwestii nie tylko wyjściowych parametrów technicznych i funkcjonalnych samych kart, oraz stopniowego powiększania ich możliwości tego rodzaju, ale ponadto personalizacji lub dystrybucji kart - czyli zarządzania takim systemem w najbardziej efektywny społecznie i ekonomicznie sposób?

W kwestiach tak fundamentalnych jak ochrona zdrowia i w sytuacji ewentualnego wdrażania projektów tak dużej skali, jak projekty dla całego kraju i społeczeństwa, tylko wspólna, świadomie kontynuowana praca wielu środowisk, instytucji i firm może w końcu zaowocować oczekiwanymi rezultatami.  

Dlatego w pełni uzasadnione jest przygotowanie specjalistycznej konferencji w całości poświęconej wymianie informacji i doświadczeń w zakresie już funkcjonujących lub możliwych do zastosowania systemów elektronicznych kart zdrowia, podporządkowanych celowi nadrzędnemu – zapewnieniu społeczeństwu najlepszej opieki medycznej, profilaktycznej i specjalistycznej, adekwatnych do możliwości finansowych kraju. W ten najbardziej obiektywny sposób zainteresowane środowiska pacjentów, pracowników i decydentów z obszaru ochrony zdrowia, przy współudziale kompetentnych i odpowiedzialnych firm technologicznych, są w stanie zbudować podwaliny dla – miejmy nadzieję – nieodległego faktycznego wdrożenia w Polsce systemu nowoczesnych kart ubezpieczenia zdrowotnego, z czasem przydatnych w pełni i akceptowanych także w innych krajach Unii Europejskiej.


Sprawy organizacyjne:

Kolejna sesja konferencji z cyklu „Polskie Karty i Systemy” odbędzie się w centrum Warszawy, jak zawsze w ekskluzywnym „Polonia Palace Hotel” w dniu 25 października 2007r.

Proponowany schemat organizacyjny:
09.00 – 10.00: rejestracja uczestników, poranna kawa
10.00 – 14.30: zasadnicza część obrad, 1 lub 2 przerwy kawowe w międzyczasie
14.30 – 15.30: dyskusja podsumowująca z udziałem panelistów i ekspertów
15.30 – 17.00: lunch, swobodne rozmowy uczestników sesji

Konferencja będzie odpłatna dla słuchaczy (rzędu około 250 pln za osobę, dla pracowników zakładów publicznej służby zdrowia – 50% zniżki) oraz dla firm – prezenterów, sponsorów konferencji wg odrębnie uzgodnionego cennika (do pobrania z www.polskiekonferencje.info.pl zakładka Dla sponsorów), uzależnionego od indywidualnych negocjacji i pakietu otrzymywanych w zamian usług (np. będzie możliwe w foyer sali konferencyjnej ustawienie mini stoiska firmowego itd.).

W uzgodnieniach jest aktualnie kwestia sponsoringu/patronatu/partnerstwa merytorycznego tej sesji konferencji „Polskie Karty i Systemy” przez kilka firm oraz medialnego. Sponsoring medialny będzie też jednym ze sposobów na werbunek słuchaczy na konferencję poza bazą danych firmy Medien Service Sławomira Cieślińskiego (m.in. organizatora od 2001r. corocznej konferencji „KARTA”) oraz bazami danych firm pełniących rolę prezenterów.
Pomysłodawcą i organizatorem Konferencji „Polskie Karty i Systemy” jest – na zasadzie wyłączności - firma Medien Service Sławomira Cieślińskiego.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleŸć w Polityce prywatnoœci.