SESJA III: Płatności bezstykowe - dziś i jutro
Partner sesji:
ZBP
Związek Banków Polskich


Oficjalny Partner Konferencji:
MasterCardPartner sesji:
B&M
Baker&McKenzie


Partner medialny:
KartyOnline
Karty Online


Partner medialny:
RFID
RFID-Poland

O KONFERENCJI

Założenia programowe konferencji „Płatności bezstykowe – dziś i jutro”
( w ramach cyklu „Polskie Karty i Systemy”) 18 maja 2007r.


Kwestie programowe:
Rynek kart plastikowych w Polsce stale się rozwija: wzrasta liczba kart w użyciu oraz obszar ich zastosowań. W największym stopniu zjawisko to dotyczy zastosowań kart w takich dziedzinach jak obrót płatniczy, lojalność kliencka oraz e-administracja rozumiana szerzej jako obszar wielu relacji urząd – obywatel. Jak zawsze ważny jest również „ponadbranżowy” kontekst ochrony przekazywanych danych oraz bezpieczeństwa użytkowników kart.

Nie da się także pominąć zachodzących zmian technologicznych w zakresie wykorzystywanych systemów kart o różnorodnej funkcjonalności. Z tego punktu widzenia bardzo istotnym nowym zjawiskiem jest – w skali całego świata - rozwój płatności bezstykowych, który to proces prędzej lub później wyraźnie dotknie także nasz kraj.

I właśnie tej tematyce będzie poświęcona kolejna - już trzecia – sesja konferencji z cyklu „Polskie Karty i Systemy”, zaplanowana na 18 maja 2007r.

W ramach przygotowywanej sesji dot. płatności bezstykowych przewidywane jest poruszenie następujących tematów:
  • technologiczne aspekty funkcjonowania kart i płatności bezstykowych, standardy
  • światowa „eksplozja” płatności bezstykowych (przykłady zastosowań, efekty, prognozy)
  • karty bezstykowe przyszłością kart płatniczych?
  • obszary przewidywanych zastosowań płatności bezstykowych w Polsce (obrót finansowy, handel i usługi, transport, identyfikacja)
  • telefonia komórkowa w obszarze płatności bezstykowych
  • infrastruktura i wdrożeniabezpieczeństwo płatności bezstykowych
  • ochrona prywatności
  • polskie banki i centra rozliczeniowe na drodze do płatności bezstykowych.

Po stronie słuchaczy (w liczbie nie większej niż do maximum 100 osób) przewidujemy co najmniej średniego szczebla kadrę specjalistów i decydentów (np. z poziomu dyrektorów departamentów) z grona krajowych firm/instytucji, których dotyczyć będzie omawiany na sesji problem. Natomiast po stronie prezenterów zakłada się przede wszystkim udział przedstawicieli kilku firm mających określony krajowy lub zagraniczny dorobek dot. omawianego zagadnienia, a także – w miarę możliwości – udział bezstronnego eksperta w tym zakresie. Jego zadaniem byłoby przede wszystkim takie poprowadzenie merytoryczne obrad i dyskusji, by poprzedzające ją poszczególne prezentacje firm pozwoliły słuchaczom na ogarnięcie całości problemu i możliwych dróg jego rozwiązywania / upowszechniania (ale bez aspiracji do wskazywania jednego i jedynego słusznego narzędzia do użycia w tym celu!).

Końcowym elementem konferencji będzie panelowa dyskusja specjalistów dążących do usystematyzowania przedstawionych w jej trakcie poglądów i tym samym nakreślających scenariusz najbliższych możliwych wydarzeń związanych z wdrażaniem płatności bezstykowych w Polsce.

Sprawy organizacyjne:
Kolejna sesja konferencji z cyklu „Polskie Karty i Systemy” odbędzie się w centrum Warszawy, jak zawsze w ekskluzywnym „Polonia Palace Hotel”.
Proponowany schemat organizacyjny:
09.00 – 10.00: rejestracja uczestników, poranna kawa
10.00 – 14.30: zasadnicza część obrad, 1 lub 2 przerwy kawowe w międzyczasie
14.30 – 15.30: dyskusja podsumowująca z udziałem panelistów i ekspertów
15.30 – 17.00: lunch, swobodne rozmowy uczestników sesji
(szczegółowa i wiążąca agenda konferencji do wglądu w zakładce Program konferencji)

Konferencja będzie odpłatna dla słuchaczy (brutto 244 pln za osobę, 50% i 100% zniżki dla wybranych osób, szczegóły w zakładce Zgłoszenie) oraz dla firm – prezenterów, sponsorów konferencji wg odrębnie uzgodnionego cennika (do pobrania z www.polskiekonferencje.info.pl zakładka Dla sponsorów), uzależnionego od indywidualnych negocjacji i pakietu otrzymywanych w zamian usług (np. będzie możliwe w foyer sali konferencyjnej ustawienie mini stoiska firmowego itd.).

W uzgodnieniach jest aktualnie kwestia sponsoringu/patronatu/partnerstwa merytorycznego tej sesji konferencji „Polskie Karty i Systemy” przez kilka firm (już wiadomo, że partnerem będzie m.in. MasterCard ) oraz medialnego (np. przez portal KartyOnLine). Sponsoring medialny będzie też jednym ze sposobów na werbunek słuchaczy na konferencję poza bazą danych firmy Medien Service Sławomira Cieślińskiego (m.in. organizatora od 2001r. corocznej konferencji „KARTA”) oraz bazami danych firm pełniących rolę prezenterów.

Pomysłodawcą i organizatorem Konferencji „Polskie Karty i Systemy” jest – na zasadzie wyłączności - firma Medien Service Sławomira Cieślińskiego.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleŸć w Polityce prywatnoœci.