XXIV: Mobilne portfele czyli ekosystem płatniczy w telefonie? 26.VI.2014


PATRON HONOROWY:

e-izba

PARTNERZY SESJI:

TI

PATRONI MEDIALNI:

Bankier

PRNEWS

Gazeta bankowa

gMobi
O KONFERENCJI

Założenia programowe konferencji 

„Mobilne  portfele  czyli ekosystem płatniczy w telefonie?”

w ramach cyklu „Polskie Karty i Systemy”, Sesja  XXIV w dniu 26 czerwca 2014r.

(wersja skrócona)

Kwestie programowe:

Temat  płatności  mobilnych już od kilku lat należy do najbardziej istotnych  gdy mowa o technologicznych wyzwaniach w świecie nowoczesnych płatności. Jest to po prostu pochodna zmieniającego się świata, wielu  szybko digitalizowanych urządzeń i w konsekwencji także  bardzo szybko powstających nowych zachowań i przyzwyczajeń ich użytkowników. (…) Współczesny klient – nabywca określonych towarów lub usług – chce ich użyć zazwyczaj natychmiast, i tak też gotowy jest za nie płacić.

Wspomnianej potrzebie szybkiej zapłaty od lat służy technologia. (…) 

Zamiast wielu aplikacji płatniczych poszczególnych  banków czy  dostawców towarów lub usług będziemy wkrótce dysponować w smartfonie lub podobnym elektronicznym  urządzeniu   zintegrowaną usługą płatniczą, czyli innymi słowy ekosystemem płatniczym. I dlatego tej ważnej tematyce chcemy poświęcić obecnie przygotowywaną konferencję,  proponując dla niej tytuł: „Mobilne  portfele  czyli ekosystem płatniczy w telefonie?”. 

W ramach przygotowywanej sesji   przewidywane jest poruszenie między innymi następujących tematów: (…)

  • źródła pieniądza w rozwiązaniach typu mobilny portfel
  • operatorzy telefonii komórkowych, banki, rozwój krajowego i międzynarodowego sektora m-commerce siłą napędową  mobilnych portfeli
  • modyfikacja regulacji prawnych dotyczących płatności  mobilnych i pieniądza elektronicznego
  • międzynarodowe i polskie doświadczenia z wykorzystywania technologii  i aplikacji na telefony komórkowe szczególnie w odniesieniu do systemów transakcyjnych 
  • technologiczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania płatności mobilnych w transporcie publicznym, handlu, usługach, w obsłudze płatności (…)

Po stronie słuchaczy (w liczbie nie większej niż  ok. 100 osób) przewidujemy co najmniej średniego szczebla kadrę specjalistów i decydentów (np. z poziomu dyrektorów departamentów)  z grona krajowych firm/instytucji, których dotyczyć będą omawiane na sesji problemy:  

  • przedstawiciele banków i innych instytucji finansowych zainteresowanych obrotem finansowym realizowanym z użyciem nowoczesnych systemów płatności  mobilnych 
  • przedstawiciele firm off-line i on-line handlowych i usługowych różnego rodzaju  zainteresowanych zwiększaniem swoich obrotów,  realizowanych z użyciem nowoczesnych i wygodnych instrumentów płatności  mobilnych
  • przedstawiciele samorządów dużych polskich miast  oraz wielu instytucji i firm tam działających, zainteresowani możliwością  wykorzystywania mobilnych  technologii płatności dla transportu publicznego (miejskich, regionalnych), jako karty wstępu lub lojalnościowej dla obiektów sportowych, w sferze gastronomii, rozrywki, kultury, zdrowia, edukacji,  wypoczynku itd. itd.
  • przedstawiciele firm telekomunikacyjnych, informatycznych i technologicznych, aktywnych w obszarach  szeroko pojętej e-gospodarki, e-handlu oraz  e-administracji, w których płatności mobilne są lub będą w coraz większym stopniu wykorzystywane dla obsługi niezbędnych operacji finansowych.

Natomiast po stronie prezenterów zakłada się przede wszystkim udział przedstawicieli zagranicznych i krajowych firm mających określony dorobek dot. proponowanych omawianych  zagadnień z zakresu budowania i eksploatowania systemów płatności  mobilnych, w tym w szczególności mobilnych portfeli, emisji i zarządzania  instrumentami elektronicznego pieniądza. Końcowym elementem konferencji będzie - jak zawsze - panelowa dyskusja specjalistów dążących do usystematyzowania przedstawionych w jej trakcie poglądów i tym samym nakreślających scenariusz możliwych wydarzeń związanych z dalszym rozwojem płatności  mobilnych, nie tylko w odniesieniu do terytorium Polski. 


Sprawy organizacyjne:

Kolejna sesja konferencji z cyklu „Polskie Karty i Systemy”, zatytułowana   „Mobilne  portfele  czyli ekosystem płatniczy w telefonie?” odbędzie się w centrum Warszawy,  w ekskluzywnym „Polonia Palace Hotel” w dniu 26 czerwca 2014r.

Proponowany schemat organizacyjny:

08.30 – 09.30: rejestracja uczestników,  kawa o poranku

09.30 – 15.00: zasadnicza część obrad,  przerwy kawowe w międzyczasie

15.00 – 16.00: dyskusja podsumowująca z udziałem panelistów i ekspertów

16.00 – 18.00: obiad, swobodne rozmowy uczestników sesji

Konferencja będzie odpłatna dla słuchaczy (netto 500 pln za osobę, dla pracowników  instytucji publicznych  oraz jednostek naukowo-badawczych – 50% zniżki) oraz dla firm – prezenterów, sponsorów konferencji według odrębnie uzgodnionego cennika (do pobrania z  www.polskiekarty.info.pl  zakładka „Dla sponsorów” ), uzależnionego od pakietu otrzymywanych w zamian usług.

W uzgodnieniach jest aktualnie kwestia sponsoringu/patronatu/partnerstwa  merytorycznego tej sesji konferencji „Polskie Karty i Systemy” przez szereg  firm i instytucji, w większości od dawna występujących już w tej roli podczas wcześniejszych sesji (patrz: www.polskiekarty.info.pl  w zakładce Archiwum). Sponsoring medialny będzie też jednym ze sposobów na werbunek słuchaczy na konferencję poza własną bogatą bazą danych firmy Medien Service Sławomira Cieślińskiego oraz  bazami danych firm pełniących rolę prezenterów. 

Pomysłodawcą i organizatorem Konferencji „Polskie Karty i Systemy” jest – na zasadzie wyłączności - firma Medien Service Sławomira Cieślińskiego. 

Ważne:

Ze względu na nieetyczne wykorzystywanie przez niektóre firmy publikowanych na tej stronie informacji, pomysłów i wiedzy jej właściciela – założenia programowe i organizacyjne  tej konferencji  są publikowane w wersji skróconej. 

Pełen tekst założeń programowych i organizacyjnych tej konferencji można uzyskać od jej organizatora  po skontaktowaniu się z nim: 

MEDIEN SERVICE Sławomir Cieśliński
e-mail:
medien_service@poczta.onet.pl
medserv@interia.pl
tel. kom. (+48) 502 111 153
tel/faks: (+48 22) 750 91 17

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleŸć w Polityce prywatnoœci.