XXIII: Regulacje prawne - istotny gracz na rynku nowoczesnych płatności 20.III.2014


GŁÓWNY SPONSOR SESJI:

Kancelaria Korus Okon

PATRON HONOROWY:

e-izba

PARTNERZY SESJI:

Instytut Zmian

B&M

TI

PATRONI MEDIALNI:

Bankier

PRNEWS

Gazeta bankowa
O KONFERENCJI

Założenia programowe konferencji 

„Regulacje prawne – istotny gracz na rynku nowoczesnych płatności”

w ramach cyklu „Polskie Karty i Systemy”, Sesja  XXIII w dniu 20 marca 2014r.

(wersja skrócona)

Kwestie programowe:

Podczas minionych 8 lat w zorganizowanych w tym czasie 22 specjalistycznych konferencjach z cyklu „Polskie Karty i Systemy”  dominował aspekt technologicznych zmian w otaczającym nas świecie, głównie na rynku płatności kartowych. W tym czasie dokonał się w tym obszarze w Polsce prawdziwy przełom – z naśladowania zmian i produktów wcześniej wdrażanych i rozwijanych  w innych krajach, to Polska stała się ostatnio rynkiem przodującym w innowacjach tego rodzaju, nie tylko w europejskiej skali. Sukces obrotów dokonywanych kartami zbliżeniowymi oraz  tzw. mobilne płatności są tego wymownym dowodem.

Rok 2013 obfitował w nowe i nowatorskie rodzime projekty tego rodzaju, że wspomnimy takie rozwiązania jak IKO, PeoPay czy iKasa. Co więcej -  sukces w tym zakresie dał asumpt do podjęcia wyzwania w postaci wypracowania  w Polsce standardu nowoczesnych płatności. Oczywiście trzeba też być świadomym narodzin takich nowych technologicznych rozwiązań w Polsce jako konsekwencji trwającej w naszym kraju od 2 lat walki o obniżenie wysokości interchange fee w transakcjach kartowych.

W świetle powyżej wspomnianych zjawisk tylko z polskiego rynku nowoczesnych płatności nie ma wątpliwości, że ich technologiczny aspekt innowacyjności osiągnął obecnie bardzo wysoki poziom i raczej nie należy spodziewać się w najbliższym czasie w tym zakresie kolejnych radykalnych zmian i super nowości. Interesujący natomiast  jest w tym kontekście inny aspekt problemu, częściowo już uwidoczniony, gdy analizujemy procesy wdrażania i umasowiania wspomnianych technologicznych nowych proponowanych sposobów  i narzędzi płatności. 

Mowa o stronie prawnej rynku płatności, która to – jako suma obecnych i przyszłych regulacji prawnych różnego rodzaju (jak SEPA, PSD II, dyrektywa konsumencka, czy wybrane szczegółowe ustawy krajowe) i pochodzenia (rodem z Unii Europejskiej lub nasze własne polskie) – już teraz, a tym bardziej w przyszłości, implikuje i będzie wpływać na sukces lub klęskę wdrożenia konkretnych technologicznych nowych sposobów płatności. Jednym słowem prawo, i to unijne i to krajowe, jawi się jako coraz istotniejszy czynnik rynkowego powodzenia  lub porażki nawet najlepszych, a może tylko wyprzedzających swój czas? – bardzo dobrych technologicznych rozwiązań sposobów płatności drugiej dekady XXI wieku. (…)  Dlatego temat XXIII sesji w cyklu „Polskie Karty i Systemy” formułujemy tak: „Regulacje prawne – istotny gracz na rynku nowoczesnych płatności”.

Odbędzie się ona w dniu 20 marca  2014r., na podobnych zasadach jak wszystkie inne konferencje z cyklu „Polskie Karty i Systemy” (więcej informacji o tych wszystkich  konferencjach znajduje się na stronie: www.polskiekarty.info.pl   w zakładce Archiwum).

W ramach przygotowywanej sesji   planujemy odniesienie się do wspomnianych już m.in. powyżej istotnych obecnie i w przyszłości aktów prawnych jak SEPA i inne, tyle tylko, że  chcemy to zrobić nie poprzez klasyczne omówienie zawartych w nich regulacji, ale przez odniesienie tych wszystkich regulacji/zapisów do konkretnych części składowych rynku płatniczego w Polsce  oraz innych podmiotów funkcjonujących na tym rynku płatniczym. Dlatego przewidywane jest poruszenie między innymi następujących tematów:

  • rachunek w banku a rachunek w instytucji płatniczej (…)
  • dostęp podmiotów trzecich do rachunku bankowego / płatniczego z logowaniem za klienta (…)
  • relacje pomiędzy bankami i instytucjami niebankowymi (…)
  • na czym polega w praktyce ochrona konsumenta korzystającego z usługi płatniczej (…) 
  • pole manewru przy kształtowaniu usług dla akceptantów (…)
  • prawne ograniczenia we wdrażaniu nowoczesnych płatności  z perspektywy  instytucji finansowych
  • prawne ograniczenia we wdrażaniu nowoczesnych płatności  z perspektywy  firm-autorów takich nowych rozwiązań.

Po stronie słuchaczy (w liczbie nie mniejszej niż  80  osób) przewidujemy co najmniej średniego szczebla kadrę specjalistów i decydentów (np. z poziomu dyrektorów departamentów)  z grona krajowych firm/instytucji, których dotyczyć będą omawiane na sesji problemy.

Natomiast po stronie prezenterów zakłada się przede wszystkim udział przedstawicieli krajowych i zagranicznych  firm i instytucji mających określony dorobek w zakresie tworzenia, interpretowania, wdrażania i egzekwowania  unijnego i krajowego prawodawstwa dot. funkcjonowania szeroko rozumianego rynku płatniczego i finansowego oraz ich technologicznej modernizacji. Jak zawsze końcowym elementem konferencji będzie  panelowa dyskusja specjalistów dążących do usystematyzowania przedstawionych w jej trakcie poglądów i tym samym nakreślających scenariusz możliwych wydarzeń związanych z intensyfikacją nowoczesnego obrotu bezgotówkowego w Polsce w kilku najbliższych latach. 


 

Sprawy organizacyjne:

Kolejna sesja konferencji z cyklu „Polskie Karty i Systemy”, zatytułowana   „Regulacje prawne – istotny gracz na rynku nowoczesnych płatności"  odbędzie się w centrum Warszawy, jak zawsze w ekskluzywnym „Polonia Palace Hotel” w dniu 20 marca 2014r.

Proponowany schemat organizacyjny:

08.30 – 09.30: rejestracja uczestników, kawa o poranku 

09.30 – 15.00: zasadnicza część obrad,  1 lub 2 przerwy kawowe w międzyczasie

15.00 – 16.00: dyskusja podsumowująca z udziałem panelistów i ekspertów

16.00 – 18.00: obiad, swobodne rozmowy uczestników sesji

Konferencja będzie odpłatna dla słuchaczy (netto 500 pln za osobę, dla pracowników  instytucji publicznych  oraz jednostek naukowo-badawczych – 50% zniżki) oraz dla firm – prezenterów, sponsorów konferencji według odrębnie uzgodnionego cennika (do pobrania z  www.polskiekarty.info.pl  zakładka „Dla sponsorów” ), uzależnionego od indywidualnych negocjacji i pakietu otrzymywanych w zamian usług.

(…)

Pomysłodawcą i organizatorem Konferencji „Polskie Karty i Systemy” jest – na zasadzie wyłączności - firma Medien Service Sławomira Cieślińskiego. 

Ważne:

Ze względu na nieetyczne wykorzystywanie przez niektóre firmy publikowanych na tej stronie informacji, pomysłów i wiedzy jej właściciela – założenia programowe i organizacyjne  tej konferencji  są publikowane w wersji skróconej. 

Pełen tekst założeń programowych i organizacyjnych tej konferencji można uzyskać od jej organizatora  po skontaktowaniu się z nim: 

Medien Service

Sławomir Cieśliński
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleŸć w Polityce prywatnoœci.