SESJA XXII: Rynek akceptacji kart w Polsce po zmniejszeniu interchange fee 17.X.2013


PATRON HONOROWY:

e-izba

PARTNERZY SESJI:

TI

B&M

PATRONI MEDIALNI:

Bankier

PRNEWS

Gazeta bankowaO KONFERENCJI

Założenia programowe konferencji 

„Rynek akceptacji  kart  w Polsce po zmniejszeniu interchange  fee – scenariusze możliwych wydarzeń"

w ramach cyklu „Polskie Karty i Systemy”, Sesja  XXII w dniu 17 października 2013r.

(wersja skrócona)

Kwestie programowe:

Rynek kart płatniczych w Polsce był od samego początku, czyli  przed ponad 20 laty, nową jakością, ponieważ zapoczątkował w naszym kraju obrót bezgotówkowy na nieznaną wcześniej  skalę. Jednocześnie  był odbierany wówczas w społeczeństwie z niebywałą ciekawością i  swego rodzaju dumą, ponieważ fakt  posiadania i użytkowania kart płatniczych z logami międzynarodowych organizacji potwierdzał  przynależność Polaków do  grona wolnych politycznie i ekonomicznie obywateli Europy i świata. Dlatego wprowadzenie do obrotu kart od samego początku cechował w naszym kraju szybki wzrost ich  liczby oraz grona ich użytkowników, za czym szybko postępował także wzrost liczby  instalowanych bankomatów i POS-ów oraz liczby i wartości dokonanych transakcji. 

Z czasem jednak  te zmiany spowolniły  i w ogólnym rozliczeniu statystyki dotyczące faktycznego stanu rozwoju polskiego rynku kartowego nadal sytuują nas  dzisiaj w końcówce państw europejskich. Z jednym wyjątkiem, na co zaczęto nieśmiało zwracać uwagę kilka lat temu – to znaczy wysokości opłat interchange w naszym kraju, należących akurat do najwyższych w Europie. Sprawa  wysokości interchange fee  urosła  wkrótce potem do rangi problemu, ponieważ w opinii analityków i ekspertów to właśnie ten czynnik uznano za głównego hamulcowego rozwoju obrotu bezgotówkowego w naszym kraju. Od tej chwili, czyli w minionych 2 latach, temat stawki  interchange fee  zdominował  wpierw specjalistyczną, zapoczątkowaną przez NBP dyskusję w tej sprawie w gronie fachowców, a następnie  nieomal narodową debatę, gdy za  kwestię tę wzięli się politycy (…). Konsekwencją jest przyjęta przez Sejm w dniu  30 sierpnia br.  ustawa regulująca maksymalny poziom opłaty interchange w Polsce w indywidualnym obrocie kartowym od połowy 2014 roku, a zmniejszająca tę opłatę bardzo drastycznie, bo ponad dwukrotnie! 

Jest rzeczą oczywistą, że w trakcie minionych 2 lat, a zwłaszcza w fazie politycznych starań o powstanie sejmowej ustawy dotyczącej państwowej regulacji wysokości interchange fee, dochodziło do wielu dyskusji (…) 

Z perspektywy minionych 2 lat warto jednak dokonać pogłębionej, pełniejszej niż dotychczas oceny funkcjonowania rynku  obrotu bezgotówkowego w Polsce, a przede wszystkim zastanowić się, na ile przesądzona obecnie państwowa interwencja i regulacja na  rynku akceptacji kart wpłynie w najbliższych latach na jego faktyczne  funkcjonowanie ekonomiczne i technologiczne oraz w zakresie bezpieczeństwa obrotu.  

I właśnie dlatego tej tematyce będzie poświęcona kolejna - już dwudziesta druga – sesja konferencji z cyklu „Polskie Karty i Systemy”, zaplanowana na 17 października 2013r.  (więcej informacji o tych wszystkich  konferencjach znajduje się na stronie: www.polskiekarty.info.pl   w zakładce Archiwum).

W ramach przygotowywanej sesji   przewidywane jest poruszenie między innymi następujących tematów:

  • aktualny stan rynku akceptacji kart w Polsce – sukcesy jak płatności zbliżeniowe i wyzwania w okresie przewidywanego wprowadzenia radykalnie pomniejszonej interchange fee
  • płatności mobilne – jeszcze marketing czy już biznes?
  • płatności mobilne – sukces w dobie wysokiego interchange fee czy zapaść po wprowadzeniu niskiego  interchange fee ?
  • kto  naprawdę straci lub zyska na pomniejszeniu interchange fee: indywidualni użytkownicy, międzynarodowe organizacje kartowe, emitenci kart,  drobni sprzedawcy, sieci handlowe i usługowe, ? 
  • (…)

Po stronie słuchaczy (w liczbie nie mniejszej niż  80 - 100 osób) przewidujemy co najmniej średniego szczebla kadrę specjalistów i decydentów (np. z poziomu dyrektorów departamentów)  z grona krajowych firm/instytucji, których dotyczyć będą omawiane na sesji problemy:  

  • przedstawiciele banków i innych instytucji finansowych zainteresowanych maksymalizacją obrotów finansowych realizowanych z użyciem nowoczesnych systemów kartowych i rozwojem obrotu bezgotówkowego w ogóle
  • przedstawiciele firm handlowych i usługowych różnego rodzaju  zainteresowanych zwiększaniem swoich obrotów,  realizowanych z użyciem nowoczesnych i „wygodnych”  bezgotówkowych systemów  płatniczych
  • przedstawiciele samorządów dużych polskich miast  oraz wielu instytucji i firm tam działających, zainteresowani możliwością  wykorzystywania „wygodnych” technologii płatności dla transportu publicznego (miejskich, regionalnych), jako karty wstępu lub lojalnościowej dla obiektów sportowych, w sferze gastronomii, rozrywki, kultury, zdrowia, edukacji,  wypoczynku itd. itd.
  • przedstawiciele firm informatycznych i technologicznych, a także  telekomunikacyjnych  aktywnych w obszarach  szeroko pojętej e-gospodarki oraz  e-administracji.

Natomiast po stronie prezenterów zakłada się przede wszystkim udział przedstawicieli krajowych i zagranicznych  firm mających określony dorobek dot. proponowanych omawianych  zagadnień z zakresu budowania i eksploatowania sieci akceptacji kart płatniczych, rozwijania ich infrastruktury i tworzenia atrakcyjnej oferty  organizacyjno-finansowej dla  akceptantów, nowych rozwiązań technologicznych i biznesowych intensyfikujących obrót bezgotówkowy. Jak zawsze końcowym elementem konferencji będzie  panelowa dyskusja specjalistów dążących do usystematyzowania przedstawionych w jej trakcie poglądów (…).


 

Sprawy organizacyjne:

Kolejna sesja konferencji z cyklu „Polskie Karty i Systemy”, zatytułowana   „Rynek akceptacji  kart  w Polsce po zmniejszeniu interchange  fee – scenariusze możliwych wydarzeń"  odbędzie się w centrum Warszawy, jak zawsze w ekskluzywnym „Polonia Palace Hotel” w dniu 17 października 2013r.

Proponowany schemat organizacyjny:

08.30 – 09.30: rejestracja uczestników, kawa o poranku 

09.30 – 15.00: zasadnicza część obrad,  1 lub 2 przerwy kawowe w międzyczasie

15.00 – 16.00: dyskusja podsumowująca z udziałem panelistów i ekspertów

16.00 – 18.00: obiad, swobodne rozmowy uczestników sesji

Konferencja będzie odpłatna dla słuchaczy (netto 500 pln za osobę, dla pracowników  instytucji publicznych  oraz jednostek naukowo-badawczych – 50% zniżki) oraz dla firm – prezenterów, sponsorów konferencji według odrębnie uzgodnionego cennika (do pobrania z  www.polskiekarty.info.pl  zakładka „Dla sponsorów” ), uzależnionego od indywidualnych negocjacji i pakietu otrzymywanych w zamian usług.

W uzgodnieniach jest aktualnie kwestia sponsoringu/patronatu/partnerstwa  merytorycznego tej sesji konferencji „Polskie Karty i Systemy” przez szereg  firm i instytucji, w większości od dawna występujących już w tej roli podczas wcześniejszych sesji (patrz: Archiwum). Sponsoring medialny będzie też jednym ze sposobów na werbunek słuchaczy na konferencję poza własną bogatą bazą danych firmy Medien Service Sławomira Cieślińskiego oraz  bazami danych firm pełniących rolę prezenterów. 

Pomysłodawcą i organizatorem Konferencji „Polskie Karty i Systemy” jest – na zasadzie wyłączności - firma Medien Service Sławomira Cieślińskiego. 

Ważne:

Ze względu na nieetyczne wykorzystywanie przez niektóre firmy publikowanych na tej stronie informacji, pomysłów i wiedzy jej właściciela – założenia programowe i organizacyjne  tej konferencji  są publikowane w wersji skróconej. 

Pełen tekst założeń programowych i organizacyjnych tej konferencji można uzyskać od jej organizatora  po skontaktowaniu się z nim: 

Medien Service

Sławomir Cieśliński

GSM: 0-502111153

e-mail:  medserv@interia.pl   |   medien_service@poczta.onet.pl
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleŸć w Polityce prywatnoœci.