SESJA XXI: Płatności mobilne w drodze do wygody i bezpieczeństwa 20.VI.2013


PATRONI HONOROWI:

frost

ecommercepolska

PARTNERZY SESJI:

TI

B&M

PATRONI MEDIALNI:

Bankier

PRNEWS

Gazeta bankowa

www.egospodarka.pl

O KONFERENCJI

Założenia programowe konferencji 

„Płatności mobilne  w drodze do wygody i bezpieczeństwa”

w ramach cyklu „Polskie Karty i Systemy”, Sesja  XXI w dniu 20 czerwca 2013r. (wersja skrócona)

Kwestie programowe:

Temat  płatności  mobilnych jest obecnie tak aktualny i gorący, iż w praktyce każdy miesiąc przynosi w tym zakresie nowe rozwiązania i ważne informacje. Dlatego pamiętając o minionych konferencjach na ten temat czy to w ramach organizowanego od 7 lat cyklu „Polskie Karty i Systemy”, czy też w ramach Konferencji Central European Electronic Card, trzeba do niego powrócić i na nowo mu się przyjrzeć „tu i teraz”. „Tu i teraz”, czyli w Polsce, w której  m.in. półtoraroczna debata o wysokości stawek  interchange fee w płatnościach kartowych zintensyfikowała różne firmy i środowiska do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych zmierzających do ograniczenia obrotu kartowego i zastąpienia go płatnościami z użyciem telefonu. Jednocześnie dokonany w naszym kraju w minionych dwóch latach przeskok do technologii NFC ( nota bene zastosowanej na masową skalę właśnie w kartach zbliżeniowych, co sytuuje nasz kraj w europejskiej czołówce!) pozwala obecnie na rozwijanie projektów z użyciem tej technologii w zastosowaniach z telefonem komórkowym. Także nieliczne do niedawna aplikacje płatnicze na telefony rodem z kilku rozwijających je banków zyskały ostatnio na znaczeniu, gdy do gry o mobilne płatności włączyły się mocno kolejne banki, a przede wszystkim operatorzy telekomunikacyjni, tracący szybko część  przychodów z innych rodzajów swojej dotychczasowej działalności i próbujący  dlatego na polu płatności zdyskontować swój olbrzymi potencjał fachowej wiedzy, rozbudowanej  infrastruktury technicznej oraz posiadane zazwyczaj bardzo liczne rzesze klientów/użytkowników.

(…)

O zwycięstwie w biegu o palmę pierwszeństwa w obszarze płatności mobilnych wydaje się, że w dużym stopniu zadecydują dwa istotne czynniki: wygoda zaproponowanych rozwiązań mierzona przede wszystkim satysfakcją ich użytkowników  oraz bezpieczeństwo dla obracanych  środków finansowych, co interesuje zarówno klientów, jak i organizatorów tego mobilnego biznesu. Dlatego dla obecnie przygotowywanej konferencji proponujemy  tytuł: „Płatności mobilne  w drodze do wygody i bezpieczeństwa”

W ramach przygotowywanej sesji   przewidywane jest poruszenie między innymi następujących tematów:

  • technologia NFC – praktyka i nowe możliwości
  • modyfikacja regulacji prawnych dotyczących płatności zbliżeniowych, mobilnych i pieniądza elektronicznego
  • międzynarodowe i polskie doświadczenia z wykorzystywania technologii NFC i aplikacji na telefony komórkowe szczególnie w odniesieniu do systemów transakcyjnych 
  • technologiczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania płatności mobilnych w transporcie publicznym, handlu, usługach, w obsłudze płatności
  • (…)

Po stronie słuchaczy (w liczbie nie większej niż  ok. 100 osób) przewidujemy co najmniej średniego szczebla kadrę specjalistów i decydentów (np. z poziomu dyrektorów departamentów)  z grona krajowych firm/instytucji, których dotyczyć będą omawiane na sesji problemy (…).  

Natomiast po stronie prezenterów zakłada się przede wszystkim udział przedstawicieli zagranicznych i krajowych firm mających określony dorobek dot. proponowanych omawianych  zagadnień z zakresu budowania i eksploatowania systemów płatności  mobilnych, emisji i zarządzania  kartami zbliżeniowymi, oraz  elektronicznego pieniądza. Końcowym elementem konferencji będzie - jak zawsze - panelowa dyskusja specjalistów dążących do usystematyzowania przedstawionych w jej trakcie poglądów i tym samym nakreślających scenariusz możliwych wydarzeń związanych z dalszym rozwojem płatności  mobilnych, nie tylko w odniesieniu do terytorium Polski. 


 

Sprawy organizacyjne:

Kolejna sesja konferencji z cyklu „Polskie Karty i Systemy”, zatytułowana   „Płatności mobilne  w drodze do wygody i bezpieczeństwa” odbędzie się w centrum Warszawy, jak zawsze w ekskluzywnym „Polonia Palace Hotel” w dniu 20 czerwca 2013r.

Proponowany schemat organizacyjny:

08.30 – 09.30: rejestracja uczestników,  kawa o poranku

09.30 – 15.00: zasadnicza część obrad,  1 lub 2 przerwy kawowe w międzyczasie

15.00 – 16.00: dyskusja podsumowująca z udziałem panelistów i ekspertów

16.00 – 18.00: obiad, swobodne rozmowy uczestników sesji

Konferencja będzie odpłatna dla słuchaczy (netto 500 pln za osobę, dla pracowników  instytucji publicznych  oraz jednostek naukowo-badawczych – 50% zniżki) oraz dla firm – prezenterów, sponsorów konferencji według odrębnie uzgodnionego cennika (do pobrania z  www.polskiekarty.info.pl  zakładka „Dla sponsorów” ), uzależnionego od indywidualnych negocjacji i pakietu otrzymywanych w zamian usług.

W uzgodnieniach jest aktualnie kwestia sponsoringu/patronatu/partnerstwa  merytorycznego tej sesji konferencji „Polskie Karty i Systemy” przez szereg  firm i instytucji, w większości od dawna występujących już w tej roli podczas wcześniejszych sesji (patrz: www.polskiekarty.info.pl  w zakładce Archiwum). Sponsoring medialny będzie też jednym ze sposobów na werbunek słuchaczy na konferencję poza własną bogatą bazą danych firmy Medien Service Sławomira Cieślińskiego oraz  bazami danych firm pełniących rolę prezenterów. 

Pomysłodawcą i organizatorem Konferencji „Polskie Karty i Systemy” jest – na zasadzie wyłączności - firma Medien Service Sławomira Cieślińskiego. 

Ważne:

Ze względu na nieetyczne wykorzystywanie przez niektóre firmy publikowanych na tej stronie informacji, pomysłów i wiedzy jej właściciela – założenia programowe i organizacyjne  tej konferencji  są publikowane w wersji skróconej. 

Pełen tekst założeń programowych i organizacyjnych tej konferencji można uzyskać od jej organizatora  po skontaktowaniu się z nim: 

Medien Service

Sławomir Cieśliński

GSM: 0-502111153

e-mail:  medserv@interia.pl   |   medien_service@poczta.onet.pl
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleŸć w Polityce prywatnoœci.