SESJA XX: E-płatności w polskim e-handlu 14.III.2013PATRON HONOROWY:

ecommercepolska

PARTNERZY SESJI:

payu

TI

B&M

gemius
PATRONI MEDIALNI:

Bankier

PRNEWS

Gazeta bankowa

www.egospodarka.pl
Zareklamuj swoją firmę w:
Raport:
E-commerce w Polsce


Raport:
Finanse i plany finansowe internautówO KONFERENCJI

Założenia programowe konferencji

„E-płatności w polskim e-handlu"

Sesja  XX w dniu 14 marca 2013r.

(wersja skrócona)

Kwestie programowe:

Rynek e-handlu (e-commerce) liczy sobie w Polsce niewiele ponad 10 lat. Na tle innych krajów europejskich jest młody, ale cechuje go znaczny dynamizm – roczne przyrosty sprzedaży przekraczają 20%. Łączna wartość e-handlu w Polsce w 2012 r. jest szacowana na ok.21,5 mld złotych.

Ponieważ   jednocześnie udział e-handlu w naszym kraju w obrotach handlu detalicznego ogółem jest póki co niewielki (nie przekracza 4%), to w połączeniu między innymi  z dynamizmem dotychczasowego rozwoju  stan ten w opinii specjalistów pozwala im na głoszenie tezy o nadchodzącym okresie prosperity dla e-handlu w Polsce w najbliższych latach.

Wśród wielu spraw i problemów istotnych dla faktycznego, znaczącego  rozwoju e-handlu w naszym kraju należy bez wątpienia wskazać kwestię sposobów płatności w tym handlu,  między innymi   wykorzystujących   w tym celu karty płatnicze. Ale w zmieniającej się rzeczywistości ekonomicznej i technologicznej istniejący dotychczas stan rzeczy w tym zakresie ulega rozlicznym i ciekawym zmianom. 

Podczas Konferencji Central European Electronic Card 2012 w grudniu ubiegłego roku poświęcona tematyce e-handlu prezentacja panów Michała Polasika i Janusza Kunkowskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika nosiła znaczący tytuł: „Płatności w polskim handlu internetowym – początek rewolucji”.  Dlatego XX sesję konferencji z cyklu „Polskie Karty i Systemy” chcemy poświęcić na rozwinięcie i zgłębienie tego tematu. 

Z jednej strony zestaw metod  płatności stosowanych w handlu internetowym  jest bogatszy, aniżeli w przypadku tradycyjnych punktów sprzedaży. Z drugiej strony rodzaje płatności stosowanych w e-handlu uległy i ulegają daleko idącym przekształceniom, głównie ze względu na wdrażane w tym zakresie nowoczesne technologie. 

(…) 

W ramach przygotowywanej sesji   „E-płatności w polskim e-handlu" w dniu 14 marca br. przewidywane jest poruszenie między innymi następujących tematów głównie z zakresu ekonomii, technologii i prawa:

  • rozwój e-handlu w Polsce w latach 2000-2012 i perspektywy na najbliższe lata,
  • e-handel w Polsce z perspektywy pojedynczego sklepu internetowego i dużych rynkowych graczy,
  • przegląd i ocena systemów e-płatności stosowanych w polskim e-handlu w latach 2000-2012 i perspektywa zmian w tym zakresie w najbliższych latach,
  • pozycja, dokonania i zagrożenia dla systemów kartowych w polskim e-handlu 
  • (…)

Po stronie słuchaczy przewidujemy co najmniej średniego szczebla kadrę specjalistów i decydentów (np. z poziomu dyrektorów departamentów)  z grona krajowych firm/instytucji, których dotyczyć będą omawiane na sesji problemy. (…) 

Natomiast po stronie prezenterów zakłada się przede wszystkim udział przedstawicieli krajowych i zagranicznych  firm mających określony dorobek dot. proponowanych omawianych  zagadnień z zakresu funkcjonowania e-handlu, rozwijania jego infrastruktury i tworzenia atrakcyjnej oferty  organizacyjno-finansowej dla  sprzedawców i klientów, nowych rozwiązań technologicznych i biznesowych intensyfikujących obrót bezgotówkowy i w płatnościach internetowych.  Jak zawsze końcowym elementem konferencji będzie  panelowa dyskusja specjalistów dążących do usystematyzowania przedstawionych w jej trakcie poglądów i tym samym nakreślających scenariusz możliwych wydarzeń związanych z intensyfikacją e-handlu w Polsce, w tym zwłaszcza w kontekście budowania nowoczesnych, bezpiecznych, wygodnych  sposobów płatności w  tym obszarze transakcji internetowych jako czynnika dynamizującego e-handel krajowy i transgraniczny w ogóle.

Sprawy organizacyjne:

Kolejna sesja konferencji z cyklu „Polskie Karty i Systemy”, zatytułowana „E-płatności w polskim e-handlu”, odbędzie się w centrum Warszawy, jak zawsze w ekskluzywnym „Polonia Palace Hotel” w dniu 14 marca 2013r.

Proponowany schemat organizacyjny:

08.30 – 09.30: rejestracja uczestników, kawa o poranku 

09.30 – 15.00: zasadnicza część obrad,  przerwa kawowa w międzyczasie

15.00 – 16.00: dyskusja podsumowująca z udziałem panelistów i ekspertów

16.00 – 18.00: obiad, swobodne rozmowy uczestników sesji

Pomysłodawcą i organizatorem Konferencji „Polskie Karty i Systemy” jest – na zasadzie wyłączności - firma Medien Service Sławomira Cieślińskiego. 

(więcej informacji o wszystkich  dotychczasowych konferencjach z cyklu „Polskie Karty i Systemy” znajduje się w zakładce Archiwum)

Ważne:

Ze względu na nieetyczne wykorzystywanie przez niektóre firmy publikowanych na tej stronie informacji, pomysłów i wiedzy jej właściciela – założenia programowe i organizacyjne  tej konferencji  są publikowane w wersji skróconej. 

Pełen tekst założeń programowych i organizacyjnych tej konferencji można uzyskać od jej organizatora  po skontaktowaniu się z nim: 

Medien Service

Sławomir Cieśliński

GSM: 502111153

e-mail: medserv@interia.pl | medien_service@poczta.onet.pl
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleŸć w Polityce prywatnoœci.