SESJA II: Karty miejskie: od biletu do instrumentu regionalnej e-administracji
Partner sesji:
ZBP
Związek Banków Polskich


Patron główny sesji:
Gemalto
Gemalto


Partner sesji:
B&M
Baker&McKenzie


Partner medialny:
KartyOnline
Karty Online

O KONFERENCJI

„Karty miejskie: od biletu do instrumentu regionalnej e-administracji”


Wprowadzenie
Z dniem 1 sierpnia 2001r. Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie wprowadził do stosowania Warszawska Kartę Miejską jako element automatycznego systemu biletowego obsługującego publiczną komunikację. Ponieważ użyta karta jest kartą mikroprocesorową (czyli popularnie mówiąc - z chipem), jej potencjalne możliwości zastosowań dla innych celów (funkcjonalności), jak np. do wnoszenia opłat parkingowych, jako kilkudniowej karty turystycznej albo stałej karty regionalnej uprawniającej do korzystania np. z obiektów kulturalnych miasta (np. bibliotek, obiektów sportowych, teatrów, domów kultury itd. itd.), a nawet jako karty lojalnościowej (obsługującej lokalne restauracje, kawiarnie, kina, taksówki, centra rozrywki itd. itd. ) lub jako karty do kontaktów z urzędami ( w ramach tzw. e-administracji) czy do mikro-płatności jako tzw. elektronicznej portmonetki – były bardzo duże. Jak jednak dowiodły minione lata tych szans nie wykorzystano, co więcej – latem 2003r. tenże sam Urząd miasta Warszawy wprowadził nawet do obiegu ... konkurencyjną Warszawską Kartę Turysty opartą o rozwiązanie z paskiem magnetycznym!!!
Przykład Warszawy - i jej jak dotychczas niewykorzystanej skutecznie karty miejskiej (regionalnej) - na szczęście nie zniechęcił gospodarzy innych polskich miast do tego typu produktów już wcześniej stosowanych i rozwijanych w wielu zagranicznych aglomeracjach. Co więcej – możliwość zaangażowania środków finansowych z Unii Europejskiej dla przygotowania i wdrożenia takich produktów w Polsce znacząco zwiększyła w minionych 2 latach zainteresowanie nimi władz dużych polskich miast. W kilku z nich prace w tym zakresie są już zresztą mocno zaawansowane...

W tej sytuacji organizacja specjalistycznej konferencji poświęconej aktualnym problemom kart miejskich (regionalnych) jest jak najbardziej uzasadniona.

Istota projektu
W świetle powyższych podstawowych informacji – i mając nadzieję na to, iż w Polsce, podobnie jak w wielu innych miastach na świecie doczekamy się uruchomienia wreszcie kart miejskich (regionalnych) z prawdziwego zdarzenia i to na miarę nowoczesnych rozwiązań informatycznych – firma MEDIEN SERVICE Sławomir Cieśliński wyspecjalizowana w problematyce systemów kartowych i organizacji konferencji poświęconych problematyce systemów kartowych (patrz: www.karta2006.pl oraz www.polskiekarty.info.pl ) proponuje odbycie kolejnej sesji konferencji z cyklu „Polskie Karty i Systemy” zaplanowanej na 15 marca 2007r. zatytułowanej
„Karty miejskie: od biletu do instrumentu regionalnej e-administracji”
W ramach maximum 6-godzinnej sesji przewiduje się prezentacje merytoryczne dot. między innymi takich oto zagadnień:
 • stan i efekty wdrożenia Warszawskiej Karty Miejskiej głównie jako masowego biletu okresowego w komunikacji publicznej
 • niewykorzystane a możliwe do realizacji inne niż transportowa funkcjonalności karty miejskiej (regionalnej) w służbie mieszkańców i samorządów miast (aglomeracji)
 • przykłady funkcjonujących i planowanych kart miejskich (regionalnych) w Europie
 • oczekiwania władz miejskich w Polsce w odniesieniu do kart regionalnych i stan zaawansowania ich wdrażania (Łódź, Poznań, Rybnik, Wrocław…)
 • techniczne i biznesowe warunki modernizacji np.Warszawskiej Karty Miejskiej w kierunku uniwersalnej karty regionalnej i instrumentu komunikacji obywatela z tzw. e-urzędami
 • integracja karty miejskiej (regionalnej) z innymi produktami kartowymi (jak np. elektroniczna legitymacja studencka, karta parkingowa, karta socjalna, karta zdrowia, karta kibica, elektroniczna portmonetka, karta do głosowania w lokalnych referendach itd.itd.)
 • możliwości pozyskiwania środków unijnych na przedsięwzięcia związane z implementowanymi systemami kart miejskich (regionalnych)
 • prawne aspekty obecnego i przyszłego wykorzystywania kart miejskich w relacji urząd – obywatele.
Autorskie, merytoryczne prezentacje będą głównie dziełem firm wyspecjalizowanych w omawianej tematyce oraz wybranych jednostek samorządu terytorialnego, a także uznanych ekspertów.
Audytorium konferencji jest częściowo uzależnione od jej ostatecznego rzeczywistego programu, ale w wariancie maksymalnym, tj. nagłośnienia konferencji jako przykładu działań służących modernizacji administracji regionalnej i
dostosowywania się do nowoczesnych wyzwań technologicznych przez obecne władze, uczestnikami konferencji byliby (w łącznej maksymalnej liczbie do 100 osób):
 • przedstawiciele przewoźników, tj. krajowych i regionalnych firm transportowych, głównie tworzących lub współpracujących (jak np. PKP) z komunikacją publiczną
 • zaproszeni przedstawiciele samorządów dużych polskich miast, w których funkcjonują podobne produkty kartowe (np. Poznań) lub w których trwają przygotowania do wdrożenia nowoczesnych kart regionalnych (np. Łódź, Rybnik, Wrocław,), przedstawiciele firm informatycznych i technologicznych oraz telekomunikacyjnych z obszaru szeroko pojętej e-gospodarki i e-administracji
 • przedstawiciele banków i innych instytucji finansowych zainteresowanych obrotem finansowym realizowanym z użyciem nowoczesnych kart miejskich (regionalnych) i/lub zainteresowanych udziałem w finansowaniu wdrażania tego rodzaju inwestycji jak systemy kart miejskich (regionalnych)
 • przedstawiciele wielu instytucji i firm działających w dużych miastach zainteresowani możliwością wykorzystywania kart miejskich (regionalnych) jako karty wstępu lub lojalnościowej w sferze gastronomii, rozrywki, kultury, zdrowia, edukacji, sportu, wypoczynku itd.itd.
Kwestie organizacyjne proponowanej konferencji

Przewidywany termin: 15 marca 2007r.
Lokalizacja: „Polonia Palace Hotel” w centrum Warszawy.
Patronaty: Partnerem konferencji jest Związek Banków Polskich, a jej głównym patronem firma Gemalto. Niewykluczone są także inne honorowe patronaty dla konferencji udzielone m.in. ze strony prezydentów wybranych miast bądź innych firm lub instytucji finansowych.

Pozostałe kwestie organizacyjne w tej fazie ewent. uzgodnień zostają pominięte, gdyż generalnie mają charakter rutynowy, wobec czego stanowią element profesjonalnego przygotowania i realizacji tego rodzaju przedsięwzięcia podobnie jak to miało miejsce wcześniej w wykonaniu firmy MEDIEN SERVICE Sławomir Cieśliński w odniesieniu do już wcześniej zorganizowanych konferencji poświęconych systemom kart plastikowych (więcej informacji oraz dokumentacja fotograficzna poprzedniej sesji konferencji z cyklu „Polskie Karty i Systemy” znajduje się na stronie: www.polskiekarty.info.pl ).
Jednocześnie informuję, iż w chwili obecnej mam już uzgodniony udział w planowanej konferencji najważniejszych jej merytorycznych uczestników, kompetentnych w zakresie omawianych tematów, a także wybranych specjalistów – proponowany program konferencji w załączeniu.
Konferencję i dyskusję poprowadzi pan Wiesław Paluszyński, członek władz Polskiej
Izby Informatyki i Telekomunikacji, specjalista w zakresie podpisu elektronicznego, dokumentów identyfikacyjnych oraz systemów IT wykorzystywanych w administracji publicznej.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleŸć w Polityce prywatnoœci.