SESJA XIX: Rynek akceptacji kart motorem obrotu bezgotówkowego w Polsce 18.X.2012


PATRON HONOROWY:

VISA

PARTNERZY SESJI:

TI

B&M

PATRONI MEDIALNI:

Bankier

PRNEWS

Gazeta bankowa

KartyOnLine.pl
O KONFERENCJI

 Założenia programowe konferencji

„Rynek akceptacji kart motorem obrotu bezgotówkowego w Polsce"

w ramach cyklu „Polskie Karty i Systemy”, Sesja XIX w dniu 18 października 2012r.

Kwestie programowe:

Rynek kart płatniczych w Polsce był od samego początku, czyli już przed 21 laty, nową jakością, ponieważ zapoczątkował w naszym kraju obrót bezgotówkowy na nieznaną wcześniej skalę. Nie jest bowiem prawdą, że przed przełomem politycznym i gospodarczym w naszym kraju w 1989 roku nie funkcjonowały czeki, albowiem ówczesne państwowe banki tego rodzaju instrument płatniczy emitowały, ale częstotliwość ich używania czy to w obrocie firmowym czy prywatnym była w socjalistycznej gospodarce po prostu znikoma. Natomiast wprowadzenie do obrotu kart od samego początku cechował szybki wzrost ich liczby oraz grona ich użytkowników, za czym szybko postępował wzrost liczby instalowanych bankomatów i POS-ów oraz liczby i wartości dokonanych transakcji.

Z czasem jednak te zmiany spowolniły i w ogólnym rozliczeniu statystyki dotyczące faktycznego stanu rozwoju polskiego rynku kartowego nadal sytuują nas dzisiaj w końcówce państw europejskich. Stan ten przekłada się także na relatywnie niski poziom rozwoju obrotu bezgotówkowego w naszym kraju, a to właśnie poziom obrotów bezgotówkowych stanowi dziś kryterium nowoczesności i ekonomicznej efektywności systemu płatniczego każdego państwa.

Przyspieszeniu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce miała służyć wypracowana już przed kilku laty w środowisku firm finansowych i technologicznych skupionych w Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności specjalna, obliczona na kilka lat strategia wielu sprzężonych z sobą działań, dla których zabiegano o ich akceptację i wpisanie na listę rządowych priorytetów. Niestety, zabiegi te kilkakrotnie podejmowane nie dały na poziomie Rady Ministrów efektu, a przygotowane pomysły działań w miarę upływu czasu i zmieniających się okoliczności gospodarczych i politycznych powoli traciły walory spójnej i zasadnej strategii.

W tej sytuacji, poruszając się w świecie faktów dokonanych, Narodowy Bank Polski ocenił, iż nadal karty płatnicze mogą stanowić motor rozwoju obrotu bezgotówkowego, ale pod warunkiem zasadniczego zwiększenia w Polsce liczby punktów akceptujących transakcje kartowe. Idąc tym tropem myślenia, i po analizie porównawczej w obrębie państw Unii Europejskiej, uznano, że czynnikiem hamującym obrót bezgotówkowy w Polsce jest relatywnie wysoki poziom opłaty interchange fee. Temu zagadnieniu NBP poświęcił na przełomie 2011 i 2012 roku wiele czasu i pracy, ale póki co problem metody, skali i terminarza obniżek tej opłaty do średniego poziomu unijnego nie został uzgodniony w kręgu zainteresowanych podmiotów, zarówno instytucji państwowych, jak i firm biznesowych.

Ale ponieważ polski rynek kartowy nadal cechuje duży potencjał rozwoju, w tym w obszarze nowoczesnych rozwiązań technologicznych , ale i także wzrostu możliwości akceptacji kart na terytorium naszego kraju, rola rynku kartowego jako motoru rozwoju obrotu bezgotówkowego nadal jest kluczowa dla tej części systemu płatniczego w naszym kraju.

I właśnie dlatego tej tematyce będzie poświęcona kolejna - już dziewiętnasta – sesja konferencji z cyklu „Polskie Karty i Systemy”, zaplanowana na 18 października 2012r. (więcej informacji o tych wszystkich konferencjach znajduje się na stronie: www.polskiekarty.info.pl w zakładce Archiwum).

(…)

Po stronie słuchaczy (w liczbie nie mniejszej niż 80 - 100 osób) przewidujemy co najmniej średniego szczebla kadrę specjalistów i decydentów (np. z poziomu dyrektorów departamentów) z grona krajowych firm/instytucji, których dotyczyć będą omawiane na sesji problemy:

  • przedstawiciele banków i innych instytucji finansowych zainteresowanych maksymalizacją obrotów finansowych realizowanych z użyciem nowoczesnych systemów kartowych i rozwojem obrotu bezgotówkowego w ogóle

  • przedstawiciele firm handlowych i usługowych różnego rodzaju zainteresowanych zwiększaniem swoich obrotów, realizowanych z użyciem nowoczesnych i „wygodnych” bezgotówkowych systemów płatniczych

  • przedstawiciele samorządów dużych polskich miast oraz wielu instytucji i firm tam działających, zainteresowani możliwością wykorzystywania „wygodnych” technologii płatności dla transportu publicznego (miejskich, regionalnych), jako karty wstępu lub lojalnościowej dla obiektów sportowych, w sferze gastronomii, rozrywki, kultury, zdrowia, edukacji, wypoczynku itd. itd.

  • przedstawiciele firm informatycznych i technologicznych, a także telekomunikacyjnych aktywnych w obszarach szeroko pojętej e-gospodarki oraz e-administracji.

Natomiast po stronie prezenterów zakłada się przede wszystkim udział przedstawicieli krajowych i zagranicznych firm mających określony dorobek dot. proponowanych omawianych zagadnień z zakresu budowania i eksploatowania sieci akceptacji kart płatniczych, rozwijania ich infrastruktury i tworzenia atrakcyjnej oferty organizacyjno-finansowej dla akceptantów, nowych rozwiązań technologicznych i biznesowych intensyfikujących obrót bezgotówkowy. Jak zawsze końcowym elementem konferencji będzie panelowa dyskusja specjalistów dążących do usystematyzowania przedstawionych w jej trakcie poglądów i tym samym nakreślających scenariusz możliwych wydarzeń związanych z intensyfikacją obrotu bezgotówkowego w Polsce w kilku najbliższych latach pomimo widocznych i zazwyczaj od dłuższego czasu znanych utrudnień w tym obszarze naszego życia.. 

 


 

Sprawy organizacyjne:

Kolejna sesja konferencji z cyklu „Polskie Karty i Systemy”, zatytułowana „Rynek akceptacji kart motorem obrotu bezgotówkowego w Polsce”, odbędzie się w centrum Warszawy, jak zawsze w ekskluzywnym „Polonia Palace Hotel” w dniu 18 października 2012r.

Proponowany schemat organizacyjny:

08.30 – 09.30: rejestracja uczestników, kawa o poranku

09.30 – 15.00: zasadnicza część obrad, 1 lub 2 przerwy kawowe w międzyczasie

15.00 – 16.00: dyskusja podsumowująca z udziałem panelistów i ekspertów

16.00 – 18.00: obiad, swobodne rozmowy uczestników sesji

Konferencja będzie odpłatna dla słuchaczy (netto 500 pln za osobę, dla pracowników instytucji publicznych oraz jednostek naukowo-badawczych – 50% zniżki) oraz dla firm – prezenterów, sponsorów konferencji według odrębnie uzgodnionego cennika (do pobrania z www.polskiekarty.info.pl zakładka „Dla sponsorów” ), uzależnionego od indywidualnych negocjacji i pakietu otrzymywanych w zamian usług.

W uzgodnieniach jest aktualnie kwestia sponsoringu/patronatu/partnerstwa merytorycznego tej sesji konferencji „Polskie Karty i Systemy” przez szereg firm i instytucji, w większości od dawna występujących już w tej roli podczas wcześniejszych sesji (patrz: Archiwum). Sponsoring medialny będzie też jednym ze sposobów na werbunek słuchaczy na konferencję poza własną bogatą bazą danych firmy Medien Service Sławomira Cieślińskiego oraz bazami danych firm pełniących rolę prezenterów.

Pomysłodawcą i organizatorem Konferencji „Polskie Karty i Systemy” jest – na zasadzie wyłączności - firma Medien Service Sławomira Cieślińskiego.

 

Ważne:

Ze względu na nieetyczne wykorzystywanie przez niektóre firmy publikowanych na tej stronie informacji, pomysłów i wiedzy jej właściciela – założenia programowe i organizacyjne  tej konferencji  są publikowane w wersji skróconej. 

Pełen tekst założeń programowych i organizacyjnych tej konferencji można uzyskać od jej organizatora po skontaktowaniu się z nim.

 
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleŸć w Polityce prywatnoœci.