SESJA XVII: Nowoczesne elektroniczne dokumenty identyfikacyjne w Polsce 21.III.2012


PARTNERZY SESJI:

TI

B&M

PATRONI MEDIALNI:

KartyOnLine.pl


O KONFERENCJI

Założenia programowe konferencji

„Nowoczesne  elektroniczne  dokumenty identyfikacyjne w Polsce: potrzeby, funkcjonalności, wdrożenia”

w ramach cyklu „Polskie Karty i Systemy”, sesja XVII w dniu 21 marca 2012r. 

(wersja skrócona) 

Kwestie programowe:

Temat modyfikacji dotychczasowych (jak dowód osobisty)  lub wprowadzania do użytku nowych i nowoczesnych dokumentów identyfikacyjnych (jak karta zdrowia publicznego)   jest w Polsce aktualny od kilkunastu lat. I jak dowodzi praktyka – niestety zmiany w tym zakresie postępują zbyt powoli, towarzyszy im wiele trudności, a przede wszystkim widoczny coraz bardziej jest brak spójnej strategicznej wizji  ich okresowego lub docelowego funkcjonowania, niekonfliktowego współdziałania oraz ustalonego harmonogramu ich wprowadzania do użytku oraz  udostępniania ich  określonym grupom użytkowników w założonym czasie.

Problem jest oczywiście szerszy niż tylko kwestia samych wyżej wspomnianych nowych lub zmodyfikowanych dokumentów identyfikacyjnych, ponieważ są one jedynie elementami, w istocie narzędziami dostępowymi  w systemach administracyjno-informatycznych wspomagających lub na nowo organizujących funkcjonowanie państwa i społeczeństwa w określonych obszarach ich aktywności – jako obywateli, pacjentów, kierowców, pracowników, przedsiębiorców, urzędników itd.itp.

Tym niemniej perturbacje związane z przesuwaniem od 3 lat emisji nowego polskiego dowodu osobistego z mikroprocesorem, czy kluczowa dla ostatnich sporów w ochronie zdrowia sprawa jednoznacznej i szybkiej identyfikacji prawa pacjenta do publicznego ubezpieczenia zdrowotnego dowodzą, że nawet na poziomie już stosowanych lub wkrótce planowanych do wdrożenia w Polsce dokumentów identyfikacyjnych problem ich właściwego ukształtowania technicznego, współdziałania i procedur implementacji do skutecznego wprowadzenia do krajowego obiegu są na tyle istotne i pilne, że warto i trzeba tym tematem zająć się już teraz. (…) W ramach prowadzonego od lat cyklu „Polskie Karty i Systemy” temat nowoczesnych elektronicznych dokumentów identyfikacyjnych w postaci kart pojawiał się już kilkakrotnie. Za każdym razem dotyczył wybranego rodzaju dokumentu, jak nowy dowód osobisty czy karty zdrowia. Obecnie, w kontekście  opisanej powyżej sytuacji w kraju, proponuję organizację sesji poświęconej wszystkim tym starym i nowym dokumentom identyfikacyjnym jednocześnie (…) 

Zasadnicze tematy proponowanej sesji można sformułować w taki oto sposób:

  • aktualne i nowe dokumenty identyfikacyjne: dowód osobisty, prawo jazdy, karta stałego pobytu, karta publicznego ubezpieczenia zdrowotnego, legitymacja emeryta/rencisty, legitymacja studencka, karta miejska, karta kibica i inne – stan faktyczny i perspektywy zmian
  • klasyfikacja krajowych dokumentów identyfikacyjnych pod względem ich znaczenia, wzajemnych relacji i przewidywanych terminów wdrożenia
  • funkcjonowanie systemów  dokumentów identyfikacyjnych w innych krajach
  • (…)

W kwestiach tak fundamentalnych jak zagwarantowanie wszystkim obywatelom faktycznego korzystania przez nich z pełni przysługujących im praw oraz w sytuacji wdrażania projektów tak dużej skali, jak projekty dla całego kraju i społeczeństwa (jak np. e-PUAP czy PESEL 2), tylko wspólna, świadomie kontynuowana praca wielu środowisk, instytucji i firm może w końcu zaowocować oczekiwanymi rezultatami. (…)

 


 

Sprawy organizacyjne:

Kolejna, już  XVII sesja konferencji z cyklu „Polskie Karty i Systemy” odbędzie się w centrum Warszawy, jak zawsze w „Polonia Palace Hotel” w dniu 21 marca 2012r.

Proponowany schemat organizacyjny:

09.00 – 10.00: rejestracja uczestników, poranna kawa

10.00 – 15.30: zasadnicza część obrad,  1 lub 2 przerwy kawowe w międzyczasie

15.30 – 16.00: dyskusja podsumowująca z udziałem panelistów i ekspertów

16.00 – 17.30: obiad, swobodne rozmowy uczestników sesji

Konferencja będzie odpłatna dla słuchaczy (500 pln za osobę, dla reprezentantów sfery budżetowej i placówek naukowo-badawczych – 50% zniżki) oraz dla firm – prezenterów, sponsorów konferencji wg odrębnie uzgodnionego cennika (do pobrania z  www.polskiekonferencje.info.pl  zakładka Dla sponsorów),(…) 

Pomysłodawcą i organizatorem Konferencji „Polskie Karty i Systemy” jest – na zasadzie wyłączności - firma Medien Service Sławomira Cieślińskiego. 

Ważne:

Ze względu na nieetyczne wykorzystywanie przez niektóre firmy publikowanych na tej stronie informacji, pomysłów i wiedzy jej właściciela – założenia programowe i organizacyjne  tej konferencji  są publikowane w wersji skróconej. 

Pełen tekst założeń programowych i organizacyjnych tej konferencji można uzyskać od jej organizatora  po skontaktowaniu się z nim: 

e-mail: medserv@interia.pl       lub     tel. GSM: +48-502111153.

Medien Service

Sławomir Cieśliński

GSM: 0-502111153

 

Warszawa, 2012-01-27
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleŸć w Polityce prywatnoœci.