SESJA XIV: Analiza ryzyka w biznesie kartowym


PARTNERZY SESJI:

Prima

Hypercom

TI

B&M

PATRONI MEDIALNI:

Bankier

BANK

KartyOnLine.pl

Gazeta bankowa

PRNEWS

TOP CANAL


O KONFERENCJI

Założenia programowe konferencji 

„Analiza ryzyka w biznesie  kartowym”

w ramach cyklu „Polskie Karty i Systemy”, Sesja  XIV w dniu 17 marca 2011r.
(wersja skrócona)

Kwestie programowe:
20 lat temu narodził się rynek kart płatniczych w Polsce. Cechował go zwłaszcza z początku szybki wzrost liczby emitowanych kart, instalowanych bankomatów i POS-ów, liczby i wartości dokonanych transakcji. Z czasem jednak ten impet tracił na sile i w ogólnym rozliczeniu statystyki dotyczące faktycznego stanu rozwoju polskiego rynku kartowego nadal sytuują nas  dzisiaj w końcówce państw europejskich. Ale jednocześnie polski rynek kartowy nieustannie cechuje ogromny potencjał rozwoju. Tyle tylko, że i ten rynek nie jest wolny od zjawisk ekonomicznych czy to wewnętrznej czy ogólnoświatowej natury, i to zjawisk nie zawsze korzystnych. Do ich grona zaliczyć trzeba nie tylko kwestie oczywiste, jak towarzyszący każdemu obrotowi finansowemu rynek fałszerstw i innych przestępstw tego rodzaju, ale i np. kwestie związane z cyklami zmian w gospodarce, stopniem faktycznej zamożności społeczeństwa, nastrojami społecznymi w danym kraju i w danym czasie, realizacją przemian technologicznych i  cywilizacyjnych, bieżącą polityką gospodarczą itd.itp. 
Nie ma zatem wątpliwości, że i w odniesieniu do biznesu kartowego da się zastosować , i się już stosuje podobnie jak w  wielu innych dziedzinach nie tylko finansów ale i funkcjonowania życia gospodarczego, techniki itd., – stale rozbudowywane instrumenty oceny ryzyk występujących w danych obszarach ludzkiego działania i zajmujących się nimi instytucji, przedsiębiorstw itd. Widomym przykładem wpływu np. zwiększonego ryzyka niewypłacalności użytkowników kart w Polsce w okresie ostatniego spowolnienia gospodarczego stało się ograniczenie w latach 2009 i 2010  liczby emitowanych przez banki kart kredytowych…
(…)
Tematyce ryzyk w szeroko pojętym biznesie będzie poświęcona kolejna - już czternasta – sesja konferencji z cyklu „Polskie Karty i Systemy”, zaplanowana na 17 marca 2011r.  
(…)
Po stronie słuchaczy przewidujemy co najmniej średniego szczebla kadrę specjalistów i decydentów (np. z poziomu dyrektorów departamentów)  z grona krajowych firm/instytucji, których dotyczyć będą omawiane na sesji problemy. (…) 
Natomiast po stronie prezenterów zakłada się przede wszystkim udział przedstawicieli firm i instytucji mających określony dorobek dot. proponowanych omawianych  zagadnień z zakresu analizy ryzyk towarzyszących emisji produktów i systemów kartowych oraz tworzenia proceduralnych, prawnych i sprzętowych rozwiązań służących eliminacji lub minimalizowaniu skutków możliwych zagrożeń dla systemów kartowych. Końcowym elementem konferencji będzie - jak zawsze - panelowa dyskusja specjalistów dążących do usystematyzowania przedstawionych w jej trakcie poglądów i tym samym nakreślających scenariusz możliwych wydarzeń związanych z oceną ryzyk towarzyszących emisji systemów kartowych dla różnych zastosowań: lojalnościowych, płatniczych, identyfikacyjnych itd.


Sprawy organizacyjne:

Kolejna sesja konferencji z cyklu „Polskie Karty i Systemy”, zatytułowana   „Analiza ryzyka w biznesie  kartowym”  odbędzie się w centrum Warszawy, jak zawsze w ekskluzywnym „Polonia Palace Hotel” w dniu 17 marca 2011r.
Proponowany schemat organizacyjny:
08.30 – 09.30: rejestracja uczestników, poranna kawa
09.30 – 15.00: zasadnicza część obrad,  1 lub 2 przerwy kawowe w międzyczasie
15.00 – 16.00: dyskusja podsumowująca z udziałem panelistów i ekspertów
16.00 – 18.00: obiad, swobodne rozmowy uczestników sesji
Konferencja będzie odpłatna dla słuchaczy (netto 500 pln za osobę, dla pracowników  instytucji publicznych  oraz jednostek naukowo-badawczych – 50% zniżki) oraz dla firm – prezenterów, sponsorów konferencji według odrębnie uzgodnionego cennika (do pobrania z  www.polskiekarty.info.pl  zakładka „Dla sponsorów” ), uzależnionego od indywidualnych negocjacji i pakietu otrzymywanych w zamian usług.
W uzgodnieniach jest aktualnie kwestia sponsoringu/patronatu/partnerstwa  merytorycznego tej sesji konferencji „Polskie Karty i Systemy” przez szereg  firm i instytucji, w większości od dawna występujących już w tej roli podczas wcześniejszych sesji (patrz: Archiwum). 
(…)
Pomysłodawcą i organizatorem Konferencji „Polskie Karty i Systemy” jest – na zasadzie wyłączności - firma Medien Service Sławomira Cieślińskiego. 


Ważne:

Ze względu na nieetyczne wykorzystywanie przez niektóre firmy publikowanych na tej stronie informacji, pomysłów i wiedzy jej właściciela – założenia programowe i organizacyjne  tej konferencji  są publikowane w wersji skróconej. 
Pełen tekst założeń programowych i organizacyjnych tej konferencji można uzyskać od jej organizatora  po skontaktowaniu się z nim: 
e-mail: medserv@interia.pl       lub     tel. GSM: +48-502111153.
Medien Service
Warszawa, 2011-02-02Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleŸć w Polityce prywatnoœci.