SESJA XIII: Rynek akceptacji kart w Polsce w fazie wzrostu


PATRON HONOROWY:

VISA

PARTNERZY SESJI:

ASEC
ASEC

Hypercom

TI

B&M

PATRONI MEDIALNI:

Bankier

Gazeta bankowa

KartyOnLine.pl


FINANSOSFERA

PRNEWS

O KONFERENCJI

Założenia programowe konferencji 

 „Rynek akceptacji  kart w Polsce w fazie wzrostu”

w ramach cyklu „Polskie Karty i Systemy”, Sesja  XIII w dniu 14 października 2010r.
(wersja skrócona)

Kwestie programowe:
Prawie 20 lat temu narodził się rynek kart płatniczych w Polsce. Cechował go zwłaszcza z początku szybki wzrost liczby emitowanych kart, instalowanych bankomatów i POS-ów, liczby i wartości dokonanych transakcji. Z czasem jednak ten impet tracił na sile i w ogólnym rozliczeniu statystyki dotyczące faktycznego stanu rozwoju polskiego rynku kartowego nadal sytuują nas  dzisiaj w końcówce państw europejskich. Ale jednocześnie polski rynek kartowy nieustannie cechuje ogromny potencjał rozwoju, zaś kluczem do jego uruchomienia jest radykalny wzrost możliwości akceptacji kart na terytorium naszego kraju. 
Z jednej strony umożliwią to przemiany technologiczne po stronie samych kart, wyrażające się w omawianej na sesji w dniu 17 czerwca br. tendencji do  coraz powszechniejszego wprowadzania do użytku płatności „wygodnych” –  zbliżeniowych, mobilnych, pieniądza elektronicznego. Ale z drugiej strony niezbędne są zmiany natury biznesowej, czyli taka przebudowa organizacji obrotu kartowego w Polsce w zakresie rozległości jego infrastruktury technicznej oraz szczegółowych  zasad finansowych   ich rozliczeń, by spotkały się one z aprobatą stale rosnącego grona użytkowników kart i w konsekwencji  zaowocowały zdecydowanym wzrostem liczby i wartości zrealizowanych transakcji kartowych. 
(…) 
Wiele sygnałów wskazuje na to, iż rok 2010 będzie w Polsce otwierał nowy rozdział w historii naszego rynku kartowego, wyraźnie  dynamizując jego wielkość, zasięg geograficzny oraz przewidywane  liczby transakcji i ich wartość w najbliższych latach. Nie będzie to jednak zadanie ani łatwe, ani nie ma też jednej drogi i metody dojścia do tego pożądanego społecznie i biznesowo celu.
I właśnie dlatego tej tematyce będzie poświęcona kolejna - już trzynasta– sesja konferencji z cyklu „Polskie Karty i Systemy”, zaplanowana na 14 października 2010r.  - więcej informacji o tych wszystkich  konferencjach znajduje się na stronie: www.polskiekarty.info.pl   w zakładce Archiwum.
(…)
Po stronie słuchaczy (w liczbie nie większej niż  do maximum 100 osób) przewidujemy co najmniej średniego szczebla kadrę specjalistów i decydentów (np. z poziomu dyrektorów departamentów)  z grona krajowych firm/instytucji, których dotyczyć będą omawiane na sesji problemy:  
  • przedstawiciele banków i innych instytucji finansowych zainteresowanych maksymalizacją obrotów finansowych realizowanych z użyciem nowoczesnych systemów kartowych 
  • przedstawiciele firm handlowych i usługowych różnego rodzaju  zainteresowanych zwiększaniem swoich obrotów,  realizowanych z użyciem nowoczesnych i „wygodnych”  bezgotówkowych systemów  płatniczych
  • przedstawiciele samorządów dużych polskich miast  oraz wielu instytucji i firm tam działających, zainteresowani możliwością  wykorzystywania „wygodnych” technologii płatności dla transportu publicznego (miejskich, regionalnych), jako karty wstępu lub lojalnościowej dla obiektów sportowych, w sferze gastronomii, rozrywki, kultury, zdrowia, edukacji,  wypoczynku itd. itd.
  • przedstawiciele firm informatycznych i technologicznych, a także  telekomunikacyjnych  aktywnych w obszarach  szeroko pojętej e-gospodarki oraz  e-administracji.
  • (…)
Końcowym elementem konferencji będzie - jak zawsze - panelowa dyskusja specjalistów dążących do usystematyzowania przedstawionych w jej trakcie poglądów i tym samym nakreślających scenariusz możliwych wydarzeń związanych z faktyczną rewolucją w zakresie  znacznego zwiększenia rynku akceptacji kart płatniczych  w Polsce w kilku najbliższych latach.
Sprawy organizacyjne:
Kolejna sesja konferencji z cyklu „Polskie Karty i Systemy”, zatytułowana   „Rynek akceptacji kart w Polsce w fazie wzrostu”  odbędzie się w centrum Warszawy, jak zawsze w ekskluzywnym „Polonia Palace Hotel” w dniu 14 października 2010r.
Proponowany schemat organizacyjny:
08.30 – 09.30: rejestracja uczestników, poranna kawa
09.30 – 15.00: zasadnicza część obrad,  1 lub 2 przerwy kawowe w międzyczasie
15.00 – 16.00: dyskusja podsumowująca z udziałem panelistów i ekspertów
16.00 – 18.00: obiad, swobodne rozmowy uczestników sesji
Konferencja będzie odpłatna dla słuchaczy (netto 400 pln za osobę, dla pracowników  instytucji publicznych  oraz jednostek naukowo-badawczych – 50% zniżki) oraz dla firm – prezenterów, sponsorów konferencji według odrębnie uzgodnionego cennika (do pobrania z  www.polskiekarty.info.pl  zakładka „Dla sponsorów” ), uzależnionego od indywidualnych negocjacji i pakietu otrzymywanych w zamian usług.
W uzgodnieniach jest aktualnie kwestia sponsoringu/patronatu/partnerstwa  merytorycznego tej sesji konferencji „Polskie Karty i Systemy” przez szereg  firm i instytucji, w większości od dawna występujących już w tej roli podczas wcześniejszych sesji (patrz: Archiwum). Honorowym Patronem konferencji będzie po raz kolejny Visa Europe. Sponsoring medialny będzie też jednym ze sposobów na werbunek słuchaczy na konferencję poza własną bogatą bazą danych firmy Medien Service Sławomira Cieślińskiego oraz  bazami danych firm pełniących rolę prezenterów. 
Pomysłodawcą i organizatorem Konferencji „Polskie Karty i Systemy” jest – na zasadzie wyłączności - firma Medien Service Sławomira Cieślińskiego. 
Ważne:
Ze względu na nieetyczne wykorzystywanie przez niektóre firmy   publikowanych na tej stronie informacji, pomysłów i wiedzy jej właściciela – założenia programowe i organizacyjne  tej konferencji  są publikowane w wersji skróconej. 
Pełen tekst założeń programowych i organizacyjnych tej konferencji można uzyskać od jej organizatora  po skontaktowaniu się z nim: 
e-mail: medserv@interia.pl       lub     tel. GSM: 48-502111153.
Warszawa, 2010-07-25Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleŸć w Polityce prywatnoœci.