SESJA XII: Płatności wygodne: zbliżeniowe, mobilne, pieniądz elektroniczny


PATRON HONOROWY:

VISA

PARTNERZY SESJI:

ASEC
ASEC

MCX

SkyCash

TI

B&M

PATRONI MEDIALNI:

Bankier

Gazeta bankowa

CBI

KartyOnLine.pl


FINANSOSFERA

PRNEWS

O KONFERENCJI

Założenia programowe konferencji 

„Płatności wygodne: zbliżeniowe, mobilne, pieniądz elektroniczny”

w ramach cyklu „Polskie Karty i Systemy”, Sesja  XII w dniu 17 czerwca 2010r.
(wersja skrócona)

Temat płatności zbliżeniowych, mobilnych czy pieniądza elektronicznego w ramach organizowanego od 4 lat cyklu konferencji „Polskie Karty i Systemy” pojawiał się już kilka razy. Nie da się bowiem ukryć, iż jest to ten obszar nowych zastosowań kart i systemów kartowych, który w minionych latach – i słusznie – zaczął zyskiwać na coraz większym i zainteresowaniu i znaczeniu jednocześnie. Wcześniejsze wprowadzenie do kart plastikowych mikroprocesorów i zbudowanie standardu EMV uczyniło bowiem z kart swego rodzaju mini-komputery, a tym samym radykalnie powiększyło zakres i sposób ich użytkowania oraz możliwych nowych zastosowań. 
Ale nowe technologie to tylko jedna strona czy jeden z czynników zmian w szeroko rozumianym biznesie kartowym, wydawnictwie kart  oraz  sposobach ich postrzegania i używania przez klientów. Aby był to biznes właśnie, postępowi technologicznemu musi towarzyszyć pomysł na  nowe zastosowanie konkretnych rozwiązań technicznych  oraz skuteczne działanie rynkowe, przekształcające ten pomysł i zdobycze technologii w rynkowy produkt lub usługę spełniające z czasem oczekiwania coraz większej liczby użytkowników-klientów. Tego rodzaju proces wymaga czasu, ale i bodźców służących wdrażaniu nowych rozwiązań. Takimi impulsami dla promocji nowych i wygodnych technologii płatności zbliżeniowych, mobilnych i pieniądza elektronicznego w Polsce były z pewnością dotychczasowe konferencje z cyklu „Polskie Karty i Systemy”.
Wiele sygnałów wskazuje na to, iż rok 2010 będzie w Polsce przełomowy dla upowszechnienia wspomnianych rozwiązań, że liczba kart zbliżeniowych w naszym kraju zacznie być liczona już w milionach egzemplarzy i setkach tysięcy ich użytkowników.
I właśnie tej tematyce będzie poświęcona kolejna - już dwunasta - sesja konferencji z cyklu „Polskie Karty i Systemy”, zaplanowana na 17 czerwca 2010r.  (więcej informacji o tych konferencjach znajduje się na stronie: www.polskiekarty.info.pl   w zakładce Archiwum).
(…)  
Po stronie słuchaczy (w liczbie nie większej niż  do maximum 100 osób) przewidujemy co najmniej średniego szczebla kadrę specjalistów i decydentów (np. z poziomu dyrektorów departamentów)  z grona krajowych firm/instytucji, których dotyczyć będą omawiane na sesji problemy.   (…)
Natomiast po stronie prezenterów zakłada się przede wszystkim udział przedstawicieli zagranicznych i krajowych firm mających określony dorobek dot. proponowanych omawianych  zagadnień z zakresu budowania i eksploatowania (emisji) kart zbliżeniowych, mobilnych płatności oraz instrumentów elektronicznego pieniądza. Końcowym elementem konferencji będzie - jak zawsze - panelowa dyskusja specjalistów dążących do usystematyzowania przedstawionych w jej trakcie poglądów i tym samym nakreślających scenariusz możliwych wydarzeń związanych z faktyczną rewolucją w zakresie „wygodnych” płatności  w Polsce w tym roku.


Sprawy organizacyjne:
Kolejna sesja konferencji z cyklu „Polskie Karty i Systemy”, zatytułowana   „Płatności wygodne: zbliżeniowe, mobilne, pieniądz elektroniczny”  odbędzie się w centrum Warszawy, jak zawsze w ekskluzywnym „Polonia Palace Hotel” w dniu 17 czerwca 2010r.
Proponowany schemat organizacyjny:
08.30 – 09.30: rejestracja uczestników, poranna kawa
09.30 – 15.00: zasadnicza część obrad,  1 lub 2 przerwy kawowe w międzyczasie
15.00 – 16.00: dyskusja podsumowująca z udziałem panelistów i ekspertów
16.00 – 18.00: obiad, swobodne rozmowy uczestników sesji
Honorowym Patronem konferencji będzie po raz kolejny Visa Europe. Sponsoring medialny będzie też jednym ze sposobów na werbunek słuchaczy na konferencję poza własną bogatą bazą danych firmy Medien Service Sławomira Cieślińskiego oraz  bazami danych firm pełniących rolę prezenterów. 
Pomysłodawcą i organizatorem Konferencji „Polskie Karty i Systemy” jest – na zasadzie wyłączności - firma Medien Service Sławomira Cieślińskiego. 
Medien Service
Sławomir Cieśliński
GSM: 0-502111153

 

 

Ważne:
Ze względu na nieetyczne wykorzystywanie przez niektóre firmy  publikowanych na tej stronie informacji, pomysłów i wiedzy jej właściciela – założenia programowe i organizacyjne  tej konferencji  są publikowane poniżej w wersji skróconej. 
Pełen tekst założeń programowych i organizacyjnych tej konferencji można uzyskać od jej organizatora  po skontaktowaniu się z nim: 
e-mail: medserv@interia.pl       lub     tel. GSM: 48-502111153.Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleŸć w Polityce prywatnoœci.