SESJA XI: Nowy pl.ID: funkcjonalności, standardy, wdrożenie


PARTNERZY SESJI:

ALAMYI

ASEC
ASEC

B&M

GEMALTO
KAMSOFT
OSOZ
Oberthur
TI

PATRONI MEDIALNI:

Publiczni.pl

Bankier

PRNEWS

O KONFERENCJI

Nowy pl.ID: funkcjonalności, standardy, wdrożenie

Temat modyfikacji dowodów osobistych  jest w Polsce aktualny od kilkunastu lat. Ale w końcu 2009r. wszedł on wreszcie w fazę realizacji, ponieważ zgodnie z ustaleniami z posiedzenia Rady Ministrów z 29 grudnia 2009r. jego emisja – jako karty ID-01 z mikroprocesorem – rozpocznie się od stycznia 2011r. Czasu jest zatem już niewiele, natomiast konkretnych problemów związanych tak z samym dokumentem pl.ID, jak i  z logistyczną stroną uruchomienia tego ogólnopolskiego rządowego projektu – całkiem sporo… Zwłaszcza, że w ostatniej fazie prac nad nowym pl.ID dokonano  w tym projekcie kilku zasadniczych zmian, na czele z przyznaniem praw do otrzymywania tego dokumentu już dla osób nowonarodzonych oraz wzbogaceniem funkcjonalności nowego dowodu osobistego o       istotną  rolę karty/identyfikatora  publicznego ubezpieczenia zdrowotnego.
Ze względu na wagę problemu modernizacji  nowego polskiego dowodu osobistego, tematyce tej została poświęcona V Sesja Konferencji z cyklu „Polskie Karty i Systemy” w marcu 2008r.  Jej przebieg i rezultaty, jako swego rodzaju forum wymiany wielostronnych fachowych i międzynarodowych doświadczeń, okazał się bardzo cenny i użyteczny zarówno dla strony rządowej, jak i wysoce specjalistycznych firm biznesowych aktywnych w tym zakresie. Dlatego organizacja podobnej konferencji, zaplanowanej  na dzień 18 marca 2010r. - czyli na 2 tygodnie przed zamknięciem przez MSWiA wszystkich kwestii technicznych z zakresu pl.ID -  ma szansę stać się ostatnią tego rodzaju międzynarodową konsultacją poprzedzającą ostateczne decyzje.
Aktualnie dokonania konkretnych wyborów wymagają takie obszary projektu pl.ID  jak na przykład:
  • pl.ID – wymogi i funkcjonalności: zakres obowiązkowy, a zakres dobrowolny -  w jakim wymiarze i od kiedy?
  • nowy polski dowód osobisty jako karta mikroprocesorowa z interfejsem  stykowym lub zbliżeniowym, albo zastosowanym  jeszcze innym rozwiązaniem?
  • podpis-podpisy elektroniczne, certyfikat-certyfikaty elektroniczne : jakie, w jakim celu, w jakim zakresie?
  • funkcjonalność karty e-RUM [e-Health]: w jakim zakresie, od kiedy, na ile wyłącznie w połączeniu z pl.ID?
  • dane biometryczne na użytek pl.ID: w jakim celu, w jakim zakresie, od kiedy?
  • bezpieczeństwo dokumentu tożsamości  a bezpieczeństwo transakcji wykonywanych  z użyciem pl.ID
  • technologiczna i logistyczna strona personalizacji pl.ID
  • ogólnokrajowa infrastruktura i procedura emisji  pl.ID dla obywateli
  • faza  wdrożenia pl.ID: jak i kiedy zrobić to dobrze, bezpiecznie i efektywnie finansowo?
  • modyfikacja i zarządzanie projektem po rozpoczęciu emisji pl.ID.
Powyższy wykaz w pełni uzasadnia  przygotowanie kolejnej specjalistycznej konferencji w całości poświęconej nowemu polskiemu dowodowi osobistemu i procesowi jego masowej emisji.Sprawy organizacyjne:
Kolejna, już XI sesja konferencji z cyklu „Polskie Karty i Systemy”, zatytułowana „Nowy pl.ID: funkcjonalności, standardy, wdrożenie” odbędzie się w centrum Warszawy, jak zawsze w ekskluzywnym „Polonia Palace Hotel” w dniu 18  marca 2010r.
Proponowany schemat organizacyjny:
08.30 – 09.00: rejestracja uczestników, poranna kawa
09.00 – 15.00: zasadnicza część obrad,  1 lub 2 przerwy kawowe w międzyczasie
15.00 – 16.30: dyskusja podsumowująca z udziałem panelistów i ekspertów
16.30 – 18.00: obiad, swobodne rozmowy uczestników sesji
Konferencja będzie odpłatna dla słuchaczy (netto 400 pln za osobę, dla pracowników  instytucji publicznych  oraz jednostek naukowo-badawczych – 50% zniżki) oraz dla firm – prezenterów, sponsorów konferencji wg odrębnie uzgodnionego cennika (do pobrania z  www.polskiekonferencje.info.pl  zakładka Dla sponsorów), uzależnionego od indywidualnych negocjacji i pakietu otrzymywanych w zamian usług (np. będzie możliwe w foyer sali konferencyjnej ustawienie mini stoiska firmowego itd.).
Pomysłodawcą i organizatorem Konferencji „Polskie Karty i Systemy” jest – na zasadzie wyłączności - firma Medien Service Sławomira Cieślińskiego. 

Medien Service
Sławomir Cieśliński
GSM: 0-502111153
Warszawa, 2010-02-23

 

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleŸć w Polityce prywatnoœci.