SESJA X: Edukacja użytkowników systemów kartowych


PATRONI HONOROWI:

ZBP
Związek Banków Polskich

VISA

PARTNERZY SESJI:

Kronenberg

Press Service

B&M

PATRONI MEDIALNI:

Bankier

BANK

Gazeta bankowa

KartyOnLine.pl


O KONFERENCJI

 

Założenia programowe konferencji 

 „Edukacja użytkowników systemów kartowych - instytucjonalnych i indywidualnych”

w ramach cyklu „Polskie Karty i Systemy”, Sesja  X w dniu 15 października 2009r.

 

Kwestie programowe:

Karty płatnicze są używane przez Polaków dopiero od kilkunastu lat. Stały się jednak widomym  świadectwem przemian gospodarczych i politycznych zachodzących w Polsce po fundamentalnym  przełomie 1989 roku. Szybko znalazły się w grupie atrakcyjnych produktów  oferowanych przez unowocześniające się polskie banki oraz  w portfelach Polaków złaknionych nowoczesnych instrumentów finansowych i  materialnych świadectw  przynależenia do  społeczności ludzi swobodnie poruszających się po świecie. 

Statystyki dot. wzrostu liczby  wydawanych kart  płatniczych w Polsce oraz wzrostu dokonywanych nimi obrotów były  i nadal są bardzo dobre. A jednak z perspektywy kilkunastu minionych lat nasza pozycja w tym zakresie w gronie innych europejskich krajów tak na prawdę nie uległa zasadniczej zmianie – sytuujemy się pod tym względem nadal w końcowej części takich zestawień…

Przyczyn takiego stanu rzeczy jest oczywiście wiele, albowiem nie da się w tak krótkim przedziale czasu zniwelować zasadniczych, strukturalnych różnic w funkcjonowaniu gospodarek Polski i innych krajów. Trudno jest także modyfikować zachowania i przyzwyczajenia ekonomiczne wielu ludzi, ale wydaje się to być zadanie łatwiejsze, aniżeli ingerencja w meritum procesów gospodarczych czy  postęp cywilizacyjny w ogóle. Zresztą przykład faktycznego pominięcia w Polsce etapu czeków i przeskoczenia od razu do etapu kart płatniczych wskazuje na olbrzymie możliwości właśnie w zakresie kształtowania nowych ludzkich postaw i  zachowań. A kluczem do nich jest właśnie edukacja!

Dlatego nie przypadkiem coraz częściej w gronie firm i osób związanych z rynkiem kartowym w Polsce wskazuje się na potrzebę zintensyfikowania działań tych organizacji i ludzi w zakresie edukowania użytkowników systemów kartowych. Aktualne jest tym samym najważniejsze pytanie – jak edukować?  Ale zanim następują kolejne pytania - Kogo?  Jakimi metodami? Z jakim skutkiem? Jakimi nakładami sił i środków, w tym finansowych? Jak długo?

I właśnie tej tematyce będzie poświęcona kolejna - już dziesiąta! – sesja konferencji z cyklu „Polskie Karty i Systemy”, zaplanowana na 15 października 2009r.  (więcej informacji o tych konferencjach znajduje się na stronie: www.polskiekarty.info.pl   w zakładce Archiwum).

W ramach przygotowywanej sesji   przewidywane jest poruszenie między innymi następujących tematów:

 

 • doświadczenia płynące z dotychczasowych metod edukowania użytkowników systemów kartowych w Polsce i na świecie
 • instytucjonalni i końcowi (indywidualni) użytkownicy  systemów kartowych 
 • media w procesie edukacji użytkowników kart 
 • zmiany wzorców zachowań indywidualnych użytkowników kart w podziale na grupy wiekowe, uwarunkowania środowiskowe, wykształcenie itd. 
 • popularyzować czy edukować?, od akcji do akcji czy nieustannie?
 • jak pozyskiwać  nowych użytkowników kart?
 • jak zwiększać obroty w systemach kartowych?
 • bezpieczeństwo płatności kartowych – najważniejszy aspekt edukacji?
 • edukacja użytkowników systemów kartowych elementem narodowej strategii edukacji finansowej ?
 • lojalność, edukacja, zaufanie, wiedza, PR, reklama – gdzie jest klucz do sukcesu?

 

Po stronie słuchaczy (w liczbie nie większej niż  do maximum 100 osób) przewidujemy co najmniej średniego szczebla kadrę specjalistów i decydentów (np. z poziomu dyrektorów departamentów)  z grona krajowych firm/instytucji, których dotyczyć będą omawiane na sesji problemy:  

 

 • przedstawiciele banków i innych instytucji finansowych zainteresowanych obrotem finansowym realizowanym z użyciem nowoczesnych systemów kartowych 
 • przedstawiciele firm handlowych i usługowych różnego rodzaju  zainteresowanych  zwiększaniem swoich obrotów,  realizowanym z użyciem nowoczesnych systemów kartowych 
 • przedstawiciele samorządów dużych polskich miast  oraz wielu instytucji i firm tam działających, zainteresowani możliwością  wykorzystywania kart miejskich (regionalnych) jako karty wstępu lub lojalnościowej dla obiektów sportowych, w sferze gastronomii, rozrywki, kultury, zdrowia, edukacji,  wypoczynku itd.itd.
 • przedstawiciele firm informatycznych i technologicznych, a także  telekomunikacyjnych  aktywnych w obszarach  szeroko pojętej e-gospodarki oraz  e-administracji.

 

Natomiast po stronie prezenterów zakłada się przede wszystkim udział przedstawicieli zagranicznych i krajowych firm mających określony dorobek dot. proponowanych omawianych  zagadnień. Końcowym elementem konferencji będzie - jak zawsze - panelowa dyskusja specjalistów dążących do usystematyzowania przedstawionych w jej trakcie poglądów i tym samym nakreślających scenariusz najbliższych wyzwań związanych z funkcjonowaniem rynku kartowego w Polsce w aspekcie prowadzonych w jego ramach działań edukacyjnych i popularyzatorskich różnego rodzaju .

 


 

Sprawy organizacyjne:

Już dziesiąta sesja konferencji z cyklu „Polskie Karty i Systemy”, zatytułowana  „Jak edukować społeczeństwo w zakresie funkcjonowania systemów kartowych?” odbędzie się w centrum Warszawy, jak zawsze w ekskluzywnym „Polonia Palace Hotel” w dniu 15 października 2009r.

Proponowany schemat organizacyjny:

08.30 – 09.30: rejestracja uczestników, poranna kawa

09.30 – 15.00: zasadnicza część obrad,  1 lub 2 przerwy kawowe w międzyczasie

15.00 – 16.00: dyskusja podsumowująca z udziałem panelistów i ekspertów

16.00 – 18.00: obiad, swobodne rozmowy uczestników sesji

Konferencja będzie odpłatna dla słuchaczy (netto 400 pln za osobę, dla pracowników  instytucji publicznych  oraz jednostek naukowo-badawczych – 50% zniżki) oraz dla firm – prezenterów, sponsorów konferencji według odrębnie uzgodnionego cennika (do pobrania z  www.polskiekarty.info.pl  zakładka „Dla sponsorów” ), uzależnionego od indywidualnych negocjacji i pakietu otrzymywanych w zamian usług (np. będzie możliwe w foyer sali konferencyjnej ustawienie mini stoiska firmowego itd.).

Patronem Honorowym sesji będzie Visa Europe. W uzgodnieniach jest aktualnie kwestia sponsoringu/patronatu/partnerstwa  merytorycznego tej sesji konferencji „Polskie Karty i Systemy” przez kolejne  firmy i instytucje, w większości od dawna występujące już w tej roli podczas wcześniejszych sesji (patrz: Archiwum).   Partnerami medialnymi sesji są już portale Bankier.pl oraz KartyOnLine. Sponsoring medialny będzie też jednym ze sposobów na werbunek słuchaczy na konferencję poza własną bogatą bazą danych firmy Medien Service Sławomira Cieślińskiego oraz  bazami danych firm pełniących rolę prezenterów. 

Pomysłodawcą i organizatorem Konferencji „Polskie Karty i Systemy” jest – na zasadzie wyłączności - firma Medien Service Sławomira Cieślińskiego. 

 

Medien Service

Sławomir Cieśliński


 
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleŸć w Polityce prywatnoœci.