XXV: Rynek akceptacji kart w Polsce - czas na mPOSy 16.X.2014


PATRON HONOROWY:

e-izba

PARTNERZY SESJI:

TI

PATRONI MEDIALNI:

Bankier

PRNEWS

Gazeta bankowa

gMobi
O KONFERENCJI

Założenia programowe konferencji 

„Rynek akceptacji  kart w Polsce – czas na mPOSy"

w ramach cyklu „Polskie Karty i Systemy”, Sesja  XXV w dniu 16 października 2014r.

(wersja skrócona)

Kwestie programowe:

Rynek kart płatniczych w Polsce był od samego początku, czyli  przed prawie 25 latami, nową jakością, ponieważ zapoczątkował w naszym kraju obrót bezgotówkowy na nieznaną wcześniej  skalę. Jednocześnie  był odbierany wówczas w społeczeństwie z niebywałą ciekawością i  swego rodzaju dumą, ponieważ fakt  posiadania i użytkowania kart płatniczych z logami międzynarodowych organizacji potwierdzał  przynależność Polaków do  grona wolnych politycznie i ekonomicznie obywateli Europy i świata. Dlatego wprowadzenie do obrotu kart od samego początku cechował w naszym kraju szybki wzrost ich  liczby oraz grona ich użytkowników, za czym szybko postępował także wzrost liczby  instalowanych bankomatów i POS-ów oraz ilości i wartości dokonanych transakcji. 

Z perspektywy minionego ćwierćwiecza widać, iż rynek kartowy w Polsce z fazy prostego naśladownictwa zagranicznych rozwiązań przeistoczył się w ostatnich latach w rynek bardzo technologicznie rozwinięty, a nawet pod pewnymi względami zasługujący na miano europejskiego lidera. Po okresie przechodzenia od kart  z paskiem magnetycznym na te  z mikroprocesorem, a następnie na  rozwiązania zbliżeniowe, obecnie poziom innowacyjności na rynku wyznacza kwestia mobilnych POS-ów (mPOS) i konkurencyjnych zmagań firm w tym zakresie. 

(…)Technologiczny wyścig w rozwiązaniach płatniczych w Polsce trwa. Idea wzrostu obrotów bezgotówkowych w naszym kraju też powoli zyskuje sobie coraz więcej zwolenników. Ale o faktycznym postępie w tym zakresie zdecydują rzeczywiste działania wielu konkurencyjnych wobec siebie podmiotów czynnych na rynku finansów i płatności oraz stopień ich społecznej aprobaty przez ich użytkowników, zarówno tych tworzących infrastrukturę płatniczą  kraju, jak i jej końcowych, jednostkowych użytkowników realizujących miliony transakcji. 

Z tego względu już od pewnego czasu gorącym tematem w Polsce pozostaje  kwestia POSów, czyli punktów sprzedaży, a więc terminali je obsługujących. Jeden aspekt problemu to kwestia liczebności i dostępności tego rodzaju urządzeń, w czym Polska statystycznie biorąc jest na tle europejskim i w ramach państw UE  nisko notowana. Dlatego od kilku już lat były i są podejmowane  starania o charakterze przede wszystkim zachęt ekonomicznych dla małych przedsiębiorców do posiadania terminali POS w ich placówkach handlowych i usługowych. (…) I temu zagadnieniu zamierzamy w przeważającym stopniu poświęcić już XXV sesję  (więcej informacji o tych wszystkich  minionych konferencjach znajduje się na stronie: www.polskiekarty.info.pl   w zakładce Archiwum) w cyklu Polskie Karty i Systemy w dniu 16 października br. zatytułowaną  „Rynek akceptacji  kart w Polsce – czas na mPOSy".

W ramach przygotowywanej sesji   przewidywane jest poruszenie między innymi następujących tematów:

  • aktualny stan rynku akceptacji kart w Polsce – sukcesy jak płatności zbliżeniowe i wyzwania w okresie tuż po  wprowadzeniu  radykalnie pomniejszonej interchange fee
  • płatności mobilne – biznes raczkujący czy już dojrzały?
  • płatności mobilne – sukces w dobie wysokiego interchange fee czy zapaść po wprowadzeniu niskiego  interchange fee ?
  • terminale mPOS – ich hardware i software oraz certyfikacja urządzeń
  • terminale mPOS – instalacja w sieci akceptacji
  • terminale mPOS – przewagi ekonomiczne i techniczne nad innymi podobnymi urządzeniami
  • (…)

Po stronie słuchaczy (w liczbie nie mniejszej niż  80  osób) przewidujemy co najmniej średniego szczebla kadrę specjalistów i decydentów (np. z poziomu dyrektorów departamentów)  z grona krajowych firm/instytucji, których dotyczyć będą omawiane na sesji problemy:  

  • przedstawiciele banków i innych instytucji finansowych (…)
  • przedstawiciele firm handlowych i usługowych różnego rodzaju  zainteresowanych zwiększaniem swoich obrotów,  realizowanych z użyciem nowoczesnych i „wygodnych”  bezgotówkowych systemów  płatniczych w handlu fizycznym i w e-commerce
  • przedstawiciele samorządów dużych polskich miast  oraz wielu instytucji i firm tam działających, zainteresowani możliwością  wykorzystywania „wygodnych” technologii płatności (…)
  • przedstawiciele firm informatycznych i technologicznych, a także  telekomunikacyjnych  aktywnych w obszarach  szeroko pojętej e-gospodarki oraz  e-administracji.

Natomiast po stronie prezenterów zakłada się przede wszystkim udział przedstawicieli krajowych i zagranicznych  firm mających określony dorobek dot. proponowanych omawianych  zagadnień z zakresu budowania i eksploatowania sieci akceptacji kart płatniczych, rozwijania ich infrastruktury i tworzenia atrakcyjnej oferty  organizacyjno-finansowej dla  akceptantów,  nowych rozwiązań technologicznych i biznesowych intensyfikujących obrót bezgotówkowy. Jak zawsze końcowym elementem konferencji będzie  panelowa dyskusja specjalistów dążących do usystematyzowania przedstawionych w jej trakcie poglądów i tym samym nakreślających scenariusz możliwych wydarzeń związanych z intensyfikacją obrotu bezgotówkowego w Polsce w kilku najbliższych latach.


 

Sprawy organizacyjne:

Kolejna sesja konferencji z cyklu „Polskie Karty i Systemy”, zatytułowana   „Rynek akceptacji  kart w Polsce – czas na mPOSy"  odbędzie się w centrum Warszawy, jak zawsze w  „Polonia Palace Hotel” w dniu 16 października 2014r.

Proponowany schemat organizacyjny:

08.30 – 09.30: rejestracja uczestników, kawa o poranku 

09.30 – 15.00: zasadnicza część obrad,  1 lub 2 przerwy kawowe w międzyczasie

15.00 – 16.00: dyskusja podsumowująca z udziałem panelistów i ekspertów

16.00 – 18.00: obiad, swobodne rozmowy uczestników sesji

Konferencja będzie odpłatna dla słuchaczy (netto 500 pln za osobę, dla pracowników  instytucji publicznych  oraz jednostek naukowo-badawczych – 50% zniżki) oraz dla firm – prezenterów, sponsorów konferencji według odrębnie uzgodnionego cennika (do pobrania z  www.polskiekarty.info.pl  zakładka „Dla sponsorów” ), uzależnionego od indywidualnych negocjacji i pakietu otrzymywanych w zamian usług.

W uzgodnieniach jest aktualnie kwestia sponsoringu/patronatu/partnerstwa  merytorycznego tej sesji konferencji „Polskie Karty i Systemy” przez szereg  firm i instytucji, w większości od dawna występujących już w tej roli podczas wcześniejszych sesji (patrz: Archiwum). Sponsoring medialny będzie też jednym ze sposobów na werbunek słuchaczy na konferencję poza własną bogatą bazą danych firmy Medien Service Sławomira Cieślińskiego oraz  bazami danych firm pełniących rolę prezenterów. 

Pomysłodawcą i organizatorem Konferencji „Polskie Karty i Systemy” jest – na zasadzie wyłączności - firma Medien Service Sławomira Cieślińskiego. 

Ważne:

Ze względu na nieetyczne wykorzystywanie przez niektóre firmy publikowanych na tej stronie informacji, pomysłów i wiedzy jej właściciela – założenia programowe i organizacyjne  tej konferencji  są publikowane w wersji skróconej. 

Pełen tekst założeń programowych i organizacyjnych tej konferencji można uzyskać od jej organizatora  po skontaktowaniu się z nim: 

MEDIEN SERVICE Sławomir Cieśliński
e-mail:
medien_service@poczta.onet.pl
medserv@interia.pl
tel. kom. (+48) 502 111 153
tel/faks: (+48 22) 750 91 17

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleŸć w Polityce prywatnoœci.